Informasjon i forbindelse med korona

Poliklinikken: Vi tilbyr fremdeles konsultasjoner med oppmøte 

Koronapandemien innebærer at vi er fleksible, og vi kan tilby konsultasjoner ved hjelp av telefon eller video, i den utstrekning den enkelte pasient og/eller samarbeidspartner foretrekker det. Vi har innført rutiner iht. myndighetenes bransjestandard for behandling med en-til-en kontakt, og reviderer disse kontinuerlig i tråd med smittesituasjonen og risikonivået i Oslo og lokalt hos oss.

Konsultasjoner for pasienter som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er i hjemmekarantene eller i hjemmeisolasjon, må gjennomføres via telefon/videokonsultasjon.

Alle henvisninger vil bli vurdert som vanlig. Ved akutt behov for helsehjelp må du henvende deg til Legevakten på telefon 22 11 72 30 / 116117

A-Senterets telefon 232 65 000 er åpen for henvendelser alle hverdager fra kl.08.30 til 16.00.

E-post: a-senteret@bymisjon.no

VillaBerg

Behandlingstilbudet ved Villa Berg forløper som normalt.

Alle henvisninger vil bli vurdert som vanlig. Ved akutt behov for helsehjelp må du henvende deg til Legevakten på telefon 22 11 72 30 / 116117

A-Senterets telefon 232 65 000 er åpen for henvendelser alle hverdager fra kl.09.00 til 15.30

E-post: a-senteret@bymisjon.no

Bjølsen

Behandlingstilbudet ved Døgnavdelingen, Bjølsen forløper som normalt.

Alle henvisninger vil bli vurdert som vanlig. Ved akutt behov for helsehjelp må du henvende deg til Legevakten på telefon 22 11 72 30 / 116117

A-Senterets telefon 232 65 000 er åpen for henvendelser alle hverdager fra kl.09.00 til 15.30.

E-post: a-senteret@bymisjon.no

Henvisninger : – husk elektronisk mottak av henvisninger

Alle henvisninger vil bli vurdert som vanlig. Ved akutt behov for helsehjelp må du henvende deg til Legevakten på telefon 22 11 72 30 / 116117

Viktige nettsider

https://helsenorge.no/om-min-helse/slik-kan-du-fa-helsehjelp-hjemmefra

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://helsenorge.no/koronavirus