A-senteret inviterer hvert halvår til åpent kurs over fire kvelder for pårørende til personer med alkohol og/eller medikamentproblemer. Kurset er gratis og du trenger ingen henvisning.

Her er informasjon om kurset for våren 2018:

Tema: rusmiddelproblemer i et familieperspektiv, pårørendes rolle og reaksjoner, ulike tilbud til pårørende, forståelse av avhengighet og endringsarbeid, rusproblemer og fysisk/psykisk helse.

Tidspunkt: Tirsdag 27. februar, 6., 13. og 20. mars 2018 fra kl. 17 til 19.

Sted: Undervisningsrommet 5. etg, A-senteret, Maridalsveien 176a, 0406 Oslo.

Kursansvarlig: psykologspesialist Veslemøy Merton, poliklinikken, A-senteret.

Påmelding: Ring 23 26 50 00 eller send epost til veslemoy.merton@bymisjon.no

Kurset er gratis og du trenger ingen henvisning.

Se for øvrig vår hjemmeside: www.bymisjon.a-senteret.no