Pårørendekurs

A-senteret inviterer hvert halvår til åpent kurs over fire kvelder for pårørende til personer med rusmiddelproblemer. Kurset er gratis og du trenger ingen henvisning

Kurs for pårørende

Spørsmålet om hva rusmiddelproblemer dreier seg om, besvares ofte ut fra konsekvensene for vedkommende som har de problematiske rusvanene. Et rusmiddelproblem er imidlertid sjelden en privatsak. Nære relasjoner kan lide og de pårørende kan få egne vansker.

A-senteret inviterer til kurs over fire kvelder for pårørende til personer med alkohol- eller andre rusmiddelproblemer. Pårørende vil i denne sammenheng innebære partnere, kjærester, søsken, foreldre og personer som har vokst opp med rusmiddelproblemer i nær familie. Vi ønsker at kurset skal bidra til økt kunnskap om rusmiddelproblematikk, typiske konsekvenser for pårørende og informasjon om hjelpeapparatet. Kurset vil inneholde undervisning med rom for dialog og spørsmål fra deltakerne.

Tema: rusmiddelproblemer i et familieperspektiv, pårørendes utfordringer og belastninger, forståelse av avhengighet og endringsarbeid, selvivaretagelse, støtte og kommunikasjon, tilbud til pårørende og den rusavhengige.

Tidspunkt: Neste kurs blir i april 2024; tirsdag 2., 9., 16. og 23. april kl.17.00-19.00. Påmeldingsfrist; 15 mars.

Sted: Maridalsveien 176A, 0469 Oslo, Undervisningsrommet i 5.etg

Kurskoordinator: Klinisk sosionom og familieterapeut Vibeke Pettersen, poliklinikken, A-senteret.

Påmelding: Ring 23 26 50 00 eller kontakt kursholder på e-post: vibeke.pettersen@bymisjon.no NB! Ikke skriv sensitiv eller personsensitiv informasjon.

Kurset er gratis og du trenger ingen henvisning.