Poliklinikken består av en tverrfaglig sammensatt stab med sosialfaglig, medisinsk og psykologfaglig kompetanse. Vi tilbyr behandling til pasienter med rusproblemer og til pårørende med eget behandlingsbehov.

Poliklinikk

Når du starter i behandling i poliklinikken får du tildelt en behandler. I løpet av den innledende fasen vil det være fokus på kartlegging/utredning før dere sammen utarbeide din behandlingsplan.

Behandlingen videre vil ta utgangspunkt i temaene og målsettingene du har satt deg i behandlingsplanen. Ved behov vil din behandler samarbeide med kollega med  annen fagbakgrunn. I tillegg til samtalene med din behandler kan dere invitere personer som står deg nær til samtaler.

Din behandler vil delta i samarbeidsmøter med deg og andre instanser som kan bidra i din rehabiliteringsprosess frem mot de mål du har satt deg.

Du kan delta i en eller flere av våre grupper i løpet av behandlingsperioden hvis det kan være til nytte for deg.

Grupper/kurs for deg som har et eget rusproblem:

 • Rus- og endringsgruppe
 • Kurs i angst- og depresjonsmestring
 • Mindfullness kurs
 • SMART rusmestringsgruppe
 • Skeiv rus
 • Psykoterapigruppe
 • Oppfølgingsgruppe (etter fullført opphold ved døgnavdelingen Bjølsen)

Grupper/kurs for deg som er pårørende:

 • Pårørendekurs (åpent, krever ingen henvisning)
 • Gruppe for voksne barn av rusavhengige, korttidsgruppe
 • Mindfullness kurs
 • Gruppe for voksne barn av rusavhengige, langtidsgruppe