Skeiv rus

Korttids gruppetilbud for homofile menn som er bekymret over sin bruk av alkohol eller andre rusmidler

A-senteret holder også i 2020 korttids samtalegruppe for homofile menn som er bekymret over bruken sin av alkohol eller a   andre rusmidler. Gruppen starter opp mandag 27. januar kl. 14.30 , og varer i 10 uker.  Det blir samme tidspunkt hver uke, og møtene varer halvannen time.

Gruppeledere   er psykologspesialistene Øystein Hanve og Tom Arild Moe.

A-senteret tilbyr spesialisthelsetjenester til mennesker med rusproblemer, på grunnlag av henvisning fra lege eller sosialtjeneste. Mange homofile er del av en subkultur der det drikkes mye alkohol, og brukes andre rusmidler. Det kan derfor være nyttig med egne grupper, slik at homofile kan møte andre med livserfaringer som de kan kjenne seg igjen i. Vi ønsker å legge til rette for økt bevissthet  om hvordan deltagerne bruker rusmidler, om rusens funksjoner i homolivet, om konsekvenser, samt om hvordan bedre rusvaner kan oppnås.

Alle interesserte kan ta kontakt for en uforpliktende informasjonssamtale: oystein.hanve@bymisjon.no. Du kan også ringe 23 26 50 00, og spørre etter Øystein.

A-Senteret poliklinikken har midlertidig flyttet til Ekebergveien 1c , 0192 Oslo.