Skeiv rus er et korttids gruppetilbud for homofile menn som er bekymret over sin bruk av alkohol eller andre rusmidler.

A-senteret starter i 2017 ny korttids samtalegruppe for homofile menn som er bekymret over bruken sin av alkohol eller andre rusmidler. Gruppen starter tirsdag 7. mars kl. 15.00-16.30, og varer i 10 uker (samme tidspunkt hver uke).

Gruppeledere er psykologspesialistene Øystein Hanve og Tom Arild Moe.

A-senteret tilbyr spesialisthelsetjenester til mennesker med rusproblemer, på grunnlag av henvisning fra lege, psykolog eller sosialtjeneste. Mange homofile er del av en subkultur der det drikkes mye alkohol, og brukes andre rusmidler. Det kan derfor være nyttig med egne grupper, slik at homofile kan møte andre med livserfaringer som de kan kjenne seg igjen i. Vi ønsker å legge til rette for økt bevissthet om hvordan deltagerne bruker rusmidler, om rusens funksjoner i homolivet, om konsekvenser, samt om hvordan bedre rusvaner kan oppnås.

Alle interesserte kan ta kontakt for en uforpliktende informasjonssamtale:

Du kan også ringe 23 26 50 00, og spørre etter Øystein eller Tom Arild.