Flerkulturelt arbeid

Kirkens Bymisjon arbeider med inkludering i et flerkulturelt og mangfoldig samfunn. Vi vil skape et romsligere samfunn og et inkluderende fellesskap.

Hva vil vi?

  • Kirkens Bymisjon vil bidra til å skape et inkluderende samfunn, og bidra til at mangfold verdsettes
  • Vi vil at flere skal få muligheten til å delta i eget nærmiljø og i storsamfunnet, og at alle skal få bruke sine ressurser
  • Vi vil motvirke utenforskap og ekskludering. Tilhørighet er avgjørende for alle, og vi ser hvordan møter og dialog skaper rausere holdninger mellom mennesker og grupper. Dette vil vi skape mer av!

I Kirkens Bymisjon er det et kulturelt og religiøst mangfold, også blant våre frivillige og ansatte.

Hva gjør vi?

  • Legger til rette for møter på tvers av generasjoner, kulturer, og samfunnslag
  • Legger til rette for dialog og erfaringsutveksling
  • Inviterer til fellesskapsaktiviteter og arrangementer
  • Tilbyr leksehjelp, åpen barnehage, språkkurs, familieferieaktiviteter og andre aktiviteter tilpasset lokale behov
  • Samarbeider med kommuner/bydeler, tros- og livssynssamfunn og andre organisasjoner

Tiltak

Sted

Les også

Relevante publikasjoner

Her finner du en liste med publikasjoner som er relevante for arbeidet Rom for fattige tilreisende gjør.

En kolasje med barn og unge som Kirkens Bymisjon jobber med og for. Bilde

Torsdagskurs i Tøyenkirken

Torsdagskurs og -tilbud / Pe fiecare Joi