Flerkulturelt arbeid

Kirkens Bymisjon arbeider med inkludering i et flerkulturelt og mangfoldig samfunn. Vi vil skape et romsligere samfunn og et inkluderende fellesskap.

Hva vil vi?

  • Kirkens Bymisjon vil bidra til å skape et inkluderende samfunn, og bidra til at mangfold verdsettes
  • Vi vil at flere skal få muligheten til å delta i eget nærmiljø og i storsamfunnet, og at alle skal få bruke sine ressurser
  • Vi vil motvirke utenforskap og ekskludering. Tilhørighet er avgjørende for alle, og vi ser hvordan møter og dialog skaper rausere holdninger mellom mennesker og grupper. Dette vil vi skape mer av!

I Kirkens Bymisjon er det et kulturelt og religiøst mangfold, også blant våre frivillige og ansatte.

Hva gjør vi?

  • Legger til rette for møter på tvers av generasjoner, kulturer, og samfunnslag
  • Legger til rette for dialog og erfaringsutveksling
  • Inviterer til fellesskapsaktiviteter og arrangementer
  • Tilbyr leksehjelp, åpen barnehage, språkkurs, familieferieaktiviteter og andre aktiviteter tilpasset lokale behov
  • Samarbeider med kommuner/bydeler, tros- og livssynssamfunn og andre organisasjoner

Les også

Relevante publikasjoner

Her finner du en liste med publikasjoner som er relevante for arbeidet Rom for fattige tilreisende gjør.

Et nytt liv i et annet land

- Det tok lang tid før jeg aksepterte at jeg skulle leve livet mitt i Norge. Seks av barna mine er født her i landet, likevel ville jeg egentlig bare hjem igjen til Somalia, forteller Amal.