Er du en av våre viktige frivillige?

Vi er alltid på jakt etter nye dyktige frivillige – ta kontakt om du er interessert eller har noen spørsmål!

Barnas jurist i Oslo

Hvem kan være frivillig?
Først og fremst jusstudenter som er ferdig med 2. avdeling på studiet.

Hva er omfanget av stillingen?
Frivillige arbeider fra kontoret i Oslo en fast dag i uken.

Hvor lenge varer et frivillig engasjement?
Ett år, med mulighet for forlengelse.

Hvordan tar vi inn nye frivillige?
Barnas jurist Oslo har to opptak av nye frivillige i året. Et hovedopptak på våren med varighet august til august, og et opptak i oktober/november der studentene jobber januar til januar. Vi har felles rekrutteringsprosess sammen med Gatejuristen, Ung økonomi og Gatas økonom.

Utlysning legges ut på våre hjemmesider, og andre sosiale plattformer som Facebook og LinkedIn. Vi er også til stede på ALD på Universitet i Oslo.

Kan jeg bidra selv om jeg ikke er student?
Dersom du ikke er jusstudent kan du likevel bidra hos Barnas jurist Oslo hvis du er:

  • Erfaren jurist eller advokat
    Barnas jurist jobber bredt og med mange rettsområder. Vi er derfor avhengig av å ha tilgang til bistand fra dyktige kompetansepersoner som kan kontaktes ved behov for hjelp og veiledning. Gjennomsnittlig jobber ressurspersoner ca. 4 timer per måned.
  • Pensjonert jurist/advokat
    I tillegg til jusstudenter har vi enkelte pensjonister som jobber frivillig hos oss én eller flere faste dager i uken. Disse jobber i team på lik linje med andre saksbehandlere og er tilknyttet en teamleder.
  • Jobbsøkende/nyutdannet jurist
    Vi har av og til nyutdannede jurister som jobber fulltid hos oss mens de søker på jobb.

Ta kontakt på post@barnasjurist.no dersom du hører til en av disse gruppene og ønsker å høre mer.

Barnas jurist Innlandet

Hvorfor bli frivillig?
Et opphold hos Barnas jurist Innlandet gir deg unik erfaring for din karriere allerede fra første studieår. Vi tilbyr mye ansvar, hyppig klientkontakt, stor bredde innen jussen, grundig opplæring med fadderordning, og tett oppfølging av dyktige jurister. I tillegg får du bidratt til å hjelpe sårbare mennesker med å hevde sine rettigheter.

Hvem kan være frivillig?
Jusstudenter fra Høgskolen i Innlandet (Lillehammer)
Juss- og forretningsjusstudenter fra Universitetet i Sør-Øst Norge (Hønefoss)

Hva er omfanget av stillingen?
Stillingsbrøken er 20 %, og hver frivillig reiser på oppsøkende saksmottak ca. to ganger i måneden. Selve saksbehandlingen er hjemmekontorbasert, med mulighet for å benytte våre kontorer ved skolen, og våre frivillige kan til en viss grad tilpasse hyppigheten av saksbehandlingen utover saksmottaksdagene etter egen timeplan.

Hvor lenge varer et frivillig engasjement?
Hver frivilligperiode starter i februar/mars og avsluttes i midten av juni året etter, altså ca. tre semester. Det er mulighet for forlengelse.

Hvordan rekrutterer vi?
Barnas jurist Innlandet gjennomfører en rekrutteringsprosess en gang i året med søknadsfrist i januar. Oppstart er normalt i begynnelsen av mars.
Stillingsutlysningen markedsføres ved Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sør-Øst Norge, og det holdes informasjonsmøter ved studiestedene i forkant av søknadsfristen.

Om Barnas jurist Innlandet»
Barnas jurist Innlandet er et tiltak organisert under Gatejuristen Oslo. Barnas jurist Innlandet driftes på samme måte gjennom en profesjonsbasert frivillighetsmodell ledet av en ansatt jurist. Vi gir gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år. Vårt mål er å bidra til at flere barn og unge får sine grunnleggende rettigheter oppfylt.

Et viktig fokus for oss er å nå ut til barn og unge der de befinner seg. Derfor sender vi våre saksbehandlere ut på oppsøkende arbeid hos våre samarbeidspartnere. Vi har saksmottak i byene Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Hønefoss. Vi holder også rettighetsforedrag for barn og ungdom, blant annet på ungdomsskoler og videregående skoler.

Barnas jurist Innlandets frivillige saksbehandlere jobber hovedsakelig gjennom hjemmekontor-løsning, med mulighet for å benytte ubetjente kontorlokaler på USN og Høgskolen I Innlandet, avd. Lillehammer. Barnas jurist Innlandets ansatte er til daglig lokalisert ved hovedkontoret i Oslo, hvor all post og telefonhenvendelser blir betjent. 

Barnas jurist rettigheter jusstudenter