Er du en av våre viktige frivillige?

Vi er alltid på jakt etter nye dyktige frivillige – ta kontakt om du er interessert eller har noen spørsmål!

Barnas jurist i Oslo

Hvem kan være frivillig?
Først og fremst jusstudenter som er ferdig med 2. avdeling på studiet.

Hva er omfanget av stillingen?
Frivillige arbeider fra kontoret i Oslo en fast dag i uken.

Hvor lenge varer et frivillig engasjement?
Ett år, med mulighet for forlengelse.

Hvordan tar vi inn nye frivillige?
Barnas jurist Oslo har to opptak av nye frivillige i året. Et hovedopptak på våren med varighet august til august, og et opptak i oktober/november der studentene jobber januar til januar. Vi har felles rekrutteringsprosess sammen med Gatejuristen, Ung økonomi og Gatas økonom.

Utlysning legges ut på våre hjemmesider, og andre sosiale plattformer som Facebook og LinkedIn. Vi er også til stede på ALD på Universitet i Oslo.

Neste rekruttering er i oktober/november med oppstart i januar 2022.

Kan jeg bidra selv om jeg ikke er student?
Dersom du ikke er jusstudent kan du likevel bidra hos Barnas jurist Oslo hvis du er:

  • Erfaren jurist eller advokat
    Barnas jurist jobber bredt og med mange rettsområder. Vi er derfor avhengig av å ha tilgang til bistand fra dyktige kompetansepersoner som kan kontaktes ved behov for hjelp og veiledning. Gjennomsnittlig jobber ressurspersoner ca. 4 timer per måned.
  • Pensjonert jurist/advokat
    I tillegg til jusstudenter har vi enkelte pensjonister som jobber frivillig hos oss én eller flere faste dager i uken. Disse jobber i team på lik linje med andre saksbehandlere og er tilknyttet en teamleder.
  • Jobbsøkende/nyutdannet jurist
    Vi har av og til nyutdannede jurister som jobber fulltid hos oss mens de søker på jobb.

Ta kontakt på post@barnasjurist.no dersom du hører til en av disse gruppene og ønsker å høre mer.