Er du en av våre viktige frivillige? Vi er alltid på jakt etter nye dyktige frivillige – ta kontakt om du er interessert eller har noen spørsmål!

Bli frivillig i Oslo

Hvem kan være frivillig?
Først og fremst jusstudenter som er ferdig med 2. avdeling på studiet.

Hva er omfanget av stillingen?
Frivillige arbeider fra kontoret i Oslo en fast dag i uken.

Hvor lenge varer et frivillig engasjement?
Ett år, med mulighet for forlengelse.

Hvordan tar vi inn nye frivillige?
Akkurat nå rekrutterer vi nye frivillige, med søknadsfrist 25.april. Les mer og søk her!
Barnas jurist Oslo har to opptak av nye frivillige i året. Et hovedopptak på våren med varighet august til august, og et opptak i oktober/november der studentene jobber januar til januar. Vi har felles rekrutteringsprosess sammen med Gatejuristen.

Utlysning legges ut på våre hjemmesider, og andre sosiale plattformer som Facebook og LinkedIn. Vi er også til stede på ALD på Universitet i Oslo.

Kan jeg bidra selv om jeg ikke er student?
Dersom du ikke er jusstudent kan du likevel bidra hos Barnas jurist Oslo hvis du er:

  • Erfaren jurist eller advokat
    Barnas jurist jobber bredt og med mange rettsområder. Vi er derfor avhengig av å ha tilgang til bistand fra dyktige kompetansepersoner som kan kontaktes ved behov for hjelp og veiledning. Gjennomsnittlig jobber ressurspersoner ca. 4 timer per måned.
  • Pensjonert jurist/advokat
    I tillegg til jusstudenter har vi enkelte pensjonister som jobber frivillig hos oss én eller flere faste dager i uken. Disse jobber i team på lik linje med andre saksbehandlere og er tilknyttet en teamleder.
  • Jobbsøkende/nyutdannet jurist
    Vi har av og til nyutdannede jurister som jobber fulltid hos oss mens de søker på jobb.

Ta kontakt på post@barnasjurist.no dersom du hører til en av disse gruppene og ønsker å høre mer.

Bli frivillig i Hønefoss og Lillehammer

Hvorfor bli frivillig?
Et opphold hos Barnas jurist gir deg unik erfaring for din karriere allerede fra første studieår. Vi tilbyr mye ansvar, hyppig klientkontakt, stor bredde innen jussen, grundig opplæring med fadderordning, og tett oppfølging av dyktige jurister. I tillegg får du bidratt til å hjelpe sårbare mennesker med å hevde sine rettigheter.

Hvem kan være frivillig?
Jusstudenter fra Høgskolen i Innlandet (Lillehammer)
Juss- og forretningsjusstudenter fra Universitetet i Sør-Øst Norge (Hønefoss)

Hva er omfanget av stillingen?
Stillingsbrøken er 20 %, og hver frivillig reiser på oppsøkende saksmottak ca. to ganger i måneden. Selve saksbehandlingen er hjemmekontorbasert, med mulighet for å benytte ubetjente kontorlokaler på USN og Høgskolen i Innlandet, avd. Lillehammer. Våre frivillige kan til en viss grad tilpasse hyppigheten av saksbehandlingen utover saksmottaksdagene etter egen timeplan. Barnas jurists ansatte er til daglig lokalisert ved hovedkontoret i Oslo, hvor post og telefonhenvendelser blir betjent.

Hvor lenge varer et frivillig engasjement?
Hver frivilligperiode starter i februar/mars og avsluttes i midten av juni året etter, altså ca. tre semester. Det er mulighet for forlengelse.

Hvordan rekrutterer vi?
Vi gjennomfører en rekrutteringsprosess en gang i året for Hønefoss og Lillehammer med søknadsfrist i januar. Oppstart er normalt i begynnelsen av mars.
Stillingsutlysningen markedsføres ved Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sør-Øst Norge, og det holdes informasjonsmøter ved studiestedene i forkant av søknadsfristen.

Barnas jurist Bergen

Vi ønsker frivillige som er ferdig med 2. året på jussen. Frivillige jobber i en 20%-stilling én fast dag i uken og i minst ett år. Ta kontakt på e-post (barnasjurist@skbb.no) hvis du har spørsmål om hvordan det er å jobbe hos oss. Vi rekrutterer nye frivillige i Bergen i mai 2022. Vi oppfordrer særlig kommende 3. årsstudenter til å søke.

 

Barnas jurist rettigheter jusstudenter