Ung økonomi

Barnas jurist kan også hjelpe deg med juridiske spørsmål knyttet til gjeld og privatøkonomi.

Ung økonomi sine saksområder er fra 1.januar 2022 implementert i Barnas jurist sine saksområder.

Ta kontakt her: Barnas jurist