Kirkens Bymisjons Bo-team bistår vanskeligstilte på boligmarkedet med å finne egnet og varig bolig.

Bo-team arbeider for å bekjempe bostedsløshet, redusere og forhindre utkastelse og øke treffsikkerheten og effektiviteten i bolighjelpetilbudet.

Vi vektlegger et fokus på det boligsosiale arbeid: Alle skal kunne bo trygt og godt i egen bolig og med riktig hjelp kan alle bo. Bo-team bistår med å fremskaffe egnet bolig sammen med den enkelte. Videre starter arbeidet med å få den enkelte til å mestre sin hverdag i egen bolig gjennom bo-oppfølging.

Tiltaket er et samarbeid mellom Tønsberg kommune og Kirkens Bymisjon og er primært rettet mot personer tilhørende Tønsberg.

Bo-teamets arbeid og målsetninger

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Et liv uten fast/eller trygg bolig gjør det vanskelig å få frem de ressursene som kreves for å kunne delta eller bidra i vårt samfunn.

  • Bo-teamet har som mål å bidra i både små og store sammenheng med boligsosialt arbeid. Bo-teamet bistår vanskeligstilte på boligmarkedet med å finne egent og varig bolig. Teamet jobber individuelt og strukturelt med å bekjempe bostedsløshet, redusere og forhindre utkastelse og øke treffsikkerheten og effektiviteten i hjelpetilbudet. 
  • Bo-teamet bistår med blant annet kartlegging av ressurser, bistå med kontakt mot offentlige kontorer og øvrige hjelpeapparat, økonomisk og praktisk veiledning. 
  • Brukerne får tett og individuell oppfølging med både et kort og langtidsperspektiv. Vi har fokus på å være fleksible og tilgjengelige for den enkelte.

Trenger du hjelp fra Bo-teamet?

Har du behov for hjelp til å finne bolig eller har andre boligrelaterte utfordringer – ta kontakt med NAV Tønsberg eller annen kontaktperson i Tønsberg kommunen. De kan henvise saken videre til oss. Du kan også ta direkte kontakt med oss i Bo-team for kartleggingssamtale.