Hva vi tilbyr

Boligskolen tilbyr et målrettet kurs til mennesker over 18 år som møter utfordringer knyttet til egen bolig.

Du lærer blant annet om smart økonomi, smart mat, gode vaner i hjemmet; praktiske gjøremål i hjemmet og hvordan finne egen bolig.

 • Kurset er gratis og livssynsnøytralt
  Du betaler ikke for å delta og du trenger ikke å tilhøre en bestemt religions- eller livssynsgruppe.
 • Kurset foregår i små grupper i en uformell setting.
  Boligskolen ønsker at læringen skal foregå på en måte som gjør at alle opplever mestring og at de kan delta aktivt og komme med innspill. Vi vektlegger en trygg og inkluderende atmosfære uten krav til prestasjoner.
 • Boligskolen benytter både interne og eksterne kursholdere.
  Interne kursholdere består av Bo-team og Boligskolens egen ressursgruppe. I tillegg benytter vi eksterne bidragsytere.
 • Vi har en egen ressursgruppe knyttet til Boligskolen.
  Ressursgruppa består av tidligere deltakere på Boligskolen. De er med på å utvikle og holde kurset sammen med Bo-team.
 • Alle kursdager starter med et måltid og hygge.

Ofte stilte spørsmål

Å bo i egen bolig kan ofte føre til usikkerhet rundt små og store spørsmål i hjemmet.

Det finnes ingen dumme spørsmål i forbindelse med dette. Hos oss kan du spørre om tingene du kanskje kvier deg for å stille:

 • Hvordan lager jeg gode rutiner i hjemmet?
 • Hvordan endrer jeg vaner?
 • Hvordan renser jeg oppvaskmaskinen?
 • Er det farlig å spise mat som er gått over utløpsdatoen?
 • Hva er forskjellen på «best før» og «utløpsdato»?
 • Hvor ofte bør man skifte sengetøy?
 • Hvordan holder man oversikt over økonomien?
 • Hvem og hvordan tar jeg kontakt med for å ordne strøm, internett osv?
 • Hvordan planlegger jeg handling av matvarer slik at jeg slipper å sløse penger unødvendig?

 Alle disse temaene tar vi opp i kurset og snakker om sammen.