Bymisjonssenteret i Bjørnsonsgate 54 er senter for Kirkens Bymisjons gatenære arbeid i Haugesund. Hjertet i bygget er Møteplassen i 1.etg. I øvrige etasjer finnes aktivitetsrom, møterom og kontorer for administrasjonen.

Faste tilbud på Bymisjonssentret

Møteplassen: Åpen man.-fre. kl.9-15. Her er alle velkommen til å komme inn for å få en kopp kaffe og en hyggelig prat. Vi har som regel alltid noe mat tilgjengelig, mulighet for å kjøpe med seg en matpose til en rimelig penge, litt klær og annet vi alle kan trenge. Det viktigste på Møteplassen er likevel fellesskapet. På møteplassen treffes gjester, frivillige medarbeidere og ansatte.

Torsdagsåpent: Hver torsdag utvides åpningstiden til kl.18. Det serveres et varmt måltid fra kl.15. En del torsdager vil det også være program. Dette kan være musikkinnslag, bingo, gjest fra relevant samarbeidspartner/det offentlige el.likn.

Oppfølging og veiledning: Våre ansatte tar imot alle typer henvendelser, og kan bistå med rådgivning og veiledning i møte med ulike typer utfordringer. Vi har også tilbud om samtaler i fortrolighet med Gatediakon.

Arbeidstilbud:
Bymisjonssentret er oppmøtested for alle våre arbeidstiltak;
Byverkstedet
I Jobb
Gatemagasinet asfalt

Juridisk rådgivning:
En gang per måned kommer gatejuristen til Bymisjonssentret. Se mer om Gatejuristen sitt arbeid her.

Arrangement: Gjennom året har vi flere arrangement, slik som julebord og julaften, 17.-mai, sommertur, markedsdag med mer. Vi har også markeringer på Møteplassen i forbindelse med advent, faste- og påsketid, og ved dødsfall blant våre faste gjester.