Bymisjonssenteret i Bjørnsonsgate 54 er senter for Kirkens Bymisjons gatenære arbeid i Haugesund. Hjertet i bygget er Møteplassen i 1.etg. I øvrige etasjer finnes aktivitetsrom, møterom og kontorer for administrasjonen.

Faste tilbud på Bymisjonssentret

Møteplassen: Åpent mandag, tirsdag og fredag kl. 9 – 15. Onsdag kl. 9 – 14 og torsdag kl. 9 – 17.

Her er alle velkommen til å komme inn for å få en kopp kaffe og en hyggelig prat. Vi har som regel alltid noe mat tilgjengelig, mulighet for å få en matpose, litt klær og annet vi alle kan trenge. Det viktigste på Møteplassen er likevel fellesskapet. På møteplassen treffes gjester, frivillige medarbeidere og ansatte.

Torsdagsåpent: Hver torsdag utvides åpningstiden til kl.17. Det serveres et varmt måltid fra kl.15. En del torsdager vil det også være program. Dette kan være musikkinnslag, bingo, gjest fra relevant samarbeidspartner/det offentlige el.likn.

Oppfølging og veiledning: Våre ansatte tar imot alle typer henvendelser, og kan bistå med rådgivning og veiledning i møte med ulike typer utfordringer.

Arbeidstilbud:
Bymisjonssentret er oppmøtested for alle våre arbeidstiltak;
Byverkstedet
I Jobb
Gatemagasinet asfalt

Juridisk rådgivning: Første onsdag i måneden kommer gatejuristen til bymisjonssenteret mellom kl. 16 – 18, men unntak av juli og august. Se mer om Gatejuristen sitt arbeid her.

Arrangement: Gjennom året har vi flere arrangement, slik som julebord og julaften, 17.-mai, sommertur, markedsdag med mer. Vi har også markeringer på Møteplassen i forbindelse med advent, faste- og påsketid, og ved dødsfall blant våre faste gjester.