Omsorg ved livets slutt

Veileder for ansatte i eldreinstitusjoner

Veilederen Omsorg ved livets slutt er et praktisk hjelpemiddel til støtte for personalet i eldreinstitusjoner. Vi tror veilederen vil hjelpe de ansatte til større åpenhet og trygghet i møte med døden.

Veilederen er utarbeidet av en tverrfaglig ressursgruppe i Kirkens Bymisjon. Bymisjonsprest og rådgiver Olga Tvedt og sykepleier Elin Anker har redaktøransvar.

Se også heftet «Når livet går mot slutten».

Pris: 250,-