Våre utgivelser

Barn og unge

 • Jeg husker ikke... - Historier om demens

  I denne tegneserieboka forteller Anders N. Kvammen om tre familier der far eller mor får demens, og hvordan det oppleves for omgivelsene.

  Les mer
 • Bestefar på rømmen

  En barnebok om demens. En morsom og rørende bok om glemsel og alderdom, og om det som binder oss sammen når minnene blir borte.

  Les mer
 • Bonsai

  Bonsai er en liten bok om døden. Om hvordan det oppleves å miste noen i familien, og alle små og store og rare tanker som kan komme underveis. En poetisk bok som oppfordrer til samtale om noe vi alle vil oppleve, men som likevel er vanskelig å snakke

  Les mer

Omsorg ved livets slutt

 • Når livet går mot slutten

  Et hjelpende og nyttig hefte om døden. Relevant for pårørende, ansatte og andre i møte med døden.

  Les mer
 • Omsorg ved livets slutt

  Veileder for ansatte i eldreinstitusjoner.

  Les mer

Aktivitet

 • Ingen er bare det du ser

  Les mer
 • Det er jeg som har skrevet det

  Skrivekurs for eldre.

  Les mer
 • Sittedans i demensomsorgen

  Veileder for alle som ønsker å starte opp Sittedansgruppe.

  Les mer
 • Minner for livet

  En idébok om erindringsarbeid i demensomsorgen.

  Les mer

Inspirasjon

 • En dag og en reise

  En bok med inspirasjon til deg som ønsker å starte eller videreutvikle dagtilbud for personer med demens.

  Les mer
 • Nettverksarbeid på sykehjem

  En veileder som gir innspill til nettverksarbeid.

  Les mer
 • Bevegelse fra hjertet

  En metode som benytter bevegelse, musikk og berøring i møte med mennesker med demens. Ment for alle ansatte i demensomsorgen. Metodebok, aktivitetskort og pakke.

  Les mer
 • Den aksepterte rasismen. Tekster om antisiganisme

  Det viktigste innholdet i denne publikasjonen er bidrag fra romer som deler sine erfaringer og refleksjoner. De har ulik bakgrunn og er i ulike livssituasjoner, men har det til felles at de vet mye om hvordan antisiganisme erfares.