Når livet går mot slutten

Et hjelpende og nyttig hefte innenfor eldreomsorgen.

Når livet går mot slutten er et kortfattet, men innholdsrikt hefte som beskriver vanlige kjennetegn og gir svar på en del av de spørsmålene som ofte stilles når livet går mot slutten. Det kan være til hjelp og støtte for pårørende, for ansatte, – ja, for oss alle i møte med livets siste fase. Se også veilederen Omsorg ved livets slutt. 

Pris kr 50 per stk.