Om Kirkens Bymisjons kafé i Hønefoss

Kafeen og konditoriet driftes av ansatte, deltakere og frivillige. Vi ønsker å være et springbrett for våre deltakere ut i ordinært arbeidsliv.

I tillegg til at vi er en åpen og hyggelig kafé for alle, er også kafeen og konditoriet et rusfritt etterverns, – og arbeidstreningstilbud for mennesker med tidligere rusavhengighet, soningsbakgrunn, psykiske- eller fysiske helseplager og språkutfordringer.

Vårt mål er at alle våre deltakere som har stått utenfor arbeidslivet, skal kunne bruke kafeen som en mestringsarena, der de kan kjenne at de er til nytte, være en del av et fellesskap og har noe å gå til etter endt soning eller behandling.

Vei ut i arbeidslivet

Kafeen og konditoriet driftes av ansatte, deltakere og frivillige i fellesskap. Målet er at vi kan være et springbrett for våre deltakere ut i ordinært arbeid, deltakelse i samfunnet og selvforsørging.

Vårt verdigrunnlag

Kirkens Bymisjons visjon er at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Det er en visjon vi lever etter i vårt tiltak, og vi har stor tro på arbeid som en arena som kan gi styrket selvfølelse og opplevelse av tilhørighet for våre deltakere.

Gjennom erfaring fra liknende tiltak i Kirkens Bymisjon opplever vi at et fleksibelt tilbud til mennesker i en overgangsfase, og med høy grad av brukermedvirkning og likemannsarbeid, kan gi muligheter som supplerer det offentlige tilbudet på en god måte. Vår brukermedvirkning er preget av gjensidig respekt, forståelse for hverandres meninger, perspektiver og kunnskap.

Fokus på det som virker

Vi benytter flere metoder i vårt arbeid, og er opptatt av å øke den enkeltes bevissthet om hvilke handlinger de gjør som fungerer for dem. Vi fokuserer på det man vil ha mer av, mer enn det man vil ha mindre av. Vi motiverer til endring så den enkelte skal finne sin egen styrke – til å gjøre det som skal til for å oppnå egne mål.

Samarbeidspartnere

Blant våre samarbeidspartnere er Ringerike kommune, Sparebankstiftelsen Ringerike og XPND. Kafeen er et resultat av NRK TV-aksjonen 2018 – «Mindre alene sammen».

Bli med å skape endringer som engasjerer og begeistrer – i byen og bedriften, les mer om bedriftssamarbeid her. 

Mennesker i fokus

Her på huset er det et miljø som oppfordrer til mestring!

Les mer her!

Ønsker du mer informasjon om tilbudene våre?

Jon Gulbrandsen

Avdelingsleder

466 31 549

jon.gulbrandsen@skbd.no

Siv Skollerud

Arbeidsveileder/kaféansvarlig

934 55 443

siv.skollerud@skbd.no