Våre aktiviteter

Vi har forskjellige aktiviteter, arrangementer, foredrag og kurs som er åpne for alle.

Turgruppa:

To formiddager i uken er vi ute på tur. Tilbudet er til deg som har behov for et rusfritt fellesskap og nettverk. Våre turer passer for de fleste!

Aktiviteter på kveldstid:

Annenhver uke inviteres vi til ulike aktiviteter eller åpen kafékveld ved kafeen i Kongsberg sentrum. Tilbudet er til deg som har behov for et rusfritt fellesskap. Alle tilbudene er gratis.

Kveldstilbudet forgår på tirsdager, og har normalt en varighet på ca. tre timer fra kl. 18.00 til 21.00. Det driftes av ansatt, deltakere og frivillige i fellesskap.

Foredrag:

  • Motivasjonskvelder en gang i måneden
  • Miniforedrag og intimkonserter i kafeens åpningstid. For informasjon, se vår Facebook-side.

Aktiviteter i fellesskap 2021:

Velkommen til et rusfritt fellesskap og en sosial møteplass!

Se programmet her!

Ta kontakt for mer informasjon om tilbudene!