En arbeidsplass og arbeidstreningsarena for kvinner og menn i rusrehabilitering.

Kunstrommet arbeider innenfor ulike kreative prosesser.

I forbindelse med kurs og prosjekter arbeides det med form, farge, komposisjon og tekster. Materialene kan være lerret, pair, papp, tre, leire og metall. Deltakerne arbeider også selvstendig med å utforme sine egne utrykk, og enkelte arbeider mot å holde en utstilling i kafeen.

Hver tirsdag arbeider vi med flytende porselensleire og lager porselenshjerter. Hjertene er like i form, men ulike i tekster og mønster. De håndlagde hjertene har fått navnet Hjerterom. Av glasskår, slipt av naturen, funnet på strendene, limt på spiler fra syllelverkstedet Pedalen og støpt i betongsokkel, lager vi vakre glassengler.

Målsettingen for verkstedene er at deltakerne skal forberede seg til arbeidsliv og skole gjennom praktisk arbeid.
Deltakerne som har sin faste arbeidsplass på Bymisjonen, bidrar til et godt arbeidsfelleskap.
Felles for dem alle er god deltagelse , økt kunnskap og selvrespekt.
Vi lager flotte produkter sammen, har det sosialt og spiser god lunsj i var Bymisjonskafe.

Produktene våre selges i vår egen Bymisjonskafe, vårt eget julemarked og på vår nasjonale Nettbutikk  https://kirkensbymisjon.no/nettbutikk/

Ta kontakt for mer informasjon!