Ta ordet!

Kurs om selvhevdelse og trygghet i forsamlinger; dette gjør vi gjennom: pusteteknikker, avspenningsøvelser, intervjutrening og samtale.

Ta ordet! – et kurs for kvinner

Et kurs i selvhevdelse og trening på å ta ordet i forsamlinger, kurset går over 5 ganger á tre timer.

Kurset er for kvinner med et annet hjertespråk enn norsk, og som ikke er en aktiv deltaker i arbeidslivet.

På kurset er vi innom flere temaer, men det handler primært om deltakelse i arbeidslivet, deltakelse på foreldremøter, personalmøter.

Med kurset ønsker vi å redusere utenforskap – inngangsbilletten er språk. Men det handler ikke om å snakke perfekt, men å gjøre seg forstått, om å våge å vise seg frem. Vise hvem du er og hva du står for.

Ikke hva du tror andre vil ha eller se, men hvem du er. Dette må vi trene på, mange ganger. Trene på å fortelle hva vi mener og står for ikke hva vi tror andre vil høre eller ha.

Mange norskfødte kvinner har det på samme måte. Så på mange måter er vi i samme båt. Innvandrerkvinner er slik vi ser det, en ressurs i samfunnet, en ressurs som i altfor liten grad har vist seg frem og fått muligheter til å vise seg frem.

Samfunnet går glipp av store ressurser ved at mange står utenfor arbeidslivet. Tenk på hva dere kan, hva dere har erfart, hva dere kan tilføre arbeidslivet, foreningslivet, frivilligheten alle arenaer hvor det er sosiale nettverk.

Våger du å vise deg frem, vil barna dine også våge det. Barna dine skal ha de samme muligheter til utdanning, arbeid og samfunnsliv som andre i samfunnet. Foreldre må gå foran som gode eksempler.

Vi ønsker å lære kvinnene på kurset til å tro på seg selv; å vise verden hvem de er og hva de står for. Ta ordet-kurset kan være et lite skritt på veien.

Hva må til?

  • Det er begrensning på maks 20 deltakere pr kurs
  • Alle deltakere må oppgi fullt navn og alder ved påmelding
  • Hver kurssamling er på tre timer og det er fem samlinger
  • Kursdiplom utdeles kun til deltakere som har deltatt alle ganger
  • Kurset gjennomføres av to kursledere og en kursvert
  • Kurssamlingene er ukentlige.
  • Det er ønskelig at alle som deltar installerer appen «Whats Up»

Det er mulig å kjøpe kurset for andre deltakere. Ta kontakt med oss!