Velkommen til Møtestedet!

Vi er et lavterskel og gatenært kafetilbud, for mennesker som lever i sårbare livssituasjoner.

Les om vårt tilbud

Møtestedet i Lillestrøm drives av ansatte og frivillige medarbeidere. Målet er å tilby sunn og god mat til en rimelig penge, i et inkluderende fellesskap. Hit kan du komme akkurat som du er.