Kirkens Bymisjon inviterer til åpent matfellesskap i St.Petri til mennesker i rus- og gatemiljøet i Stavanger. Hver torsdag inviteres det til messe.

Gatepresten inviterer til et åpent og inkluderende fellesskap. Det er et møtested og matfellesskap med rom for alle – og spesielt deg som står i en vanskelig livssituasjon.

De åpne fellesskapene holder til på kirketorget i St. Petri kirke.

Åpningstider og tilbud:

Mandagsfrokosten kl. 08.00-09.45 er en gratis frokost for folk i rus- og gatemiljøet.

Torsdagsmiddag kl.18.00-19.30 er et matfellesskap med rom for alle. Koppen går rundt og den som kan betaler kr. 20 for maten.

Bymisjonsmesse hver torsdag kl.19.30 med lystenning og nattverd.

Gjestebudene er åpne med gratis festmåltider til jul, påske og som avslutning og oppstart for torsdagsmiddagen.

Oppsøkende arbeid og samtaler