Enter fritid

en meningsfull rusfri fritid

Enter fritid er et fritidstilbud til personer som vil etablere seg i en rusfri hverdag.

Gjennom et variert tilbud av fritidsaktiviteter innen friluftsliv, kultur og sport ønsker vi å tilby en mulighet til å bygge nye rusfrie nettverk. Målet er at meningsfulle fritidsaktiviteter i fellesskap med andre skal gjøre det lettere å mestre en rusfri hverdag og å forbli rusfri.

Kafeer og aktivitetshus

Gjennom gatenære møtesteder og kafeer med rom for alle tilbyr Kirkens Bymisjon mat, hvile, kontakt, veiledning, sosialt samvær og fellesskap.

Les mer om Kafeer og aktivitetshus

Stavanger

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Stavanger.

Hva gjør vi i Stavanger

Kontakt