Her er vårt daglige program og andre aktiviteter vi gjør på Trofast:

Dagsprogram:

Kl. 14.30 – Trofast åpner:  Matlaging og lek.

Kl. 17.00: Middag serveres til alle som har meldt seg på.

Kl. 17:30: Aktiviteter og lek.

Alle deltar i opprydding når det nærmer seg stengetid.

Kl. 20.00 – Trofast stenger.

Middagen på Trofast er gratis, men man må melde fra om man ønsker mat. Kontakt oss på e-post eller telefon for å avklare nærmere.

Våre aktiviteter:

  • Vi har samlingsstund for hele familien før måltidet. Her synger vi kjente og nye sanger.
  • Formingsaktiviteter, musikk, dans og sang og lek. Vi er også gjerne ute, så husk klær som passer til uteaktiviteter.
  • I skoleferiene lager vi egne program og drar på turer i nærmiljøet og rundt i Trøndelag.