Bli frivillig

Vi er alltid på jakt etter dyktige og engasjerte frivillige i hele landet – ta kontakt om du vil ta en prat om det å være frivillig. Se informasjon om alle byene vi holder til under. Vi legger ut informasjon om når vi rekrutterer på Instagram og Facebook.

Bli frivillig i Oslo

Alle som ønsker å bidra inn i vårt arbeid, kan bli frivillig!

Vi søker deg som er ambisiøs og samfunnsinteressert, og ønsker å gjøre en forskjell for utsatte grupper. Du vil få grundig opplæring og oppfølging, samt unik erfaring med saksbehandling og klientkontakt.

Frivillig administrasjonsmedarbeider

Vi tar gjerne imot frivillige med relevant erfaring eller utdannelse som kan bidra i kontordriften vår. Studenter er også velkomne til å være frivillige.

Frivillig saksbehandler

For å være frivillig saksbehandler, må du enten være jurist eller jusstudent. Du vil i arbeidet hos oss være ansvarlig for oppfølging av egne saker og klienter, men vil få tett og god veiledning fra én av våre ansatte jurister.

Som frivillig saksbehandler arbeider man i utgangspunktet fast én dag i uken. Både jusstudenter, ferdigutdannede jurister med mulighet for å jobbe på dagtid samt pensjonerte jurister er velkomne til å bli frivillige saksbehandlere hos oss.

For viderekomne studenter (4. og 5. avdeling) er det også mulig å ha praksisopphold gjennom praksisordningen ved Universitetet i Oslo eller gjennomføre et 5-6 ukers praktikantopphold som frivillig.

Søknadsprosessen i Oslo eller Lillehammer

Frivillige jusstudenter med arbeidssted i Oslo:

For frivillige studenter som ønsker å jobbe én dag i uken gjennomføres det normalt rekruttering i februar med oppstart i mars. Frivilligoppholdet varer i utgangspunktet fra begynnelsen av mars og frem til midten av august året etter. Det er mulighet for tilpasning og tilrettelegging i forbindelse med avvikling av eksamen, deltidsjobb og ferier.

Stillingene som frivillig saksbehandler lyses fortrinnsvis ut i våre digitale kanaler som Facebook og LinkedIn, i tillegg til våre hjemmesider.

Dersom du ønsker å gjennomføre et intensivt praktikantopphold på 5-6 uker, tar vi fortløpende imot søknader om dette på gatejuristen.oslo@bymisjon.no

Frivillige jusstudenter med arbeidssted i Lillehammer.

Frivillige saksbehandlere i Lillehammer arbeider i 20 prosent stilling fra begynnelsen av mars og frem til midten av juni året etter. Arbeidssted vil være på Lillehammer, med mulighet til å jobbe fra Oslo-kontoret etter avtale for de som bor i området. Det er stor fleksibilitet i arbeidet, og du vil ha  fri i forbindelse med jul, påske og sommerferie. Dette gjør arbeidet godt egnet til å kombinere med studier eller annen deltidsjobb.

Stillingene som frivillig saksbehandler lyses fortrinnsvis ut i våre digitale kanaler som Facebook og LinkedIn, i tillegg til våre hjemmesider.

Frivillige jurister som saksbehandlere

Vi tar fortløpende mot søknader fra jurister som ønsker å jobbe som frivillig saksbehandler på dagtid ved vårt kontor i Oslo. Vi ser helst at du enten har mulighet til å jobbe hver dag i 5-6 uker, eller én eller flere dager i uken over en lengre periode. Dersom du ønsker å jobbe én dag per uke ønsker vi at du er hos oss minimum ett år.

Frivillige som fagressurs

Vi jobber bredt med mange rettsområder, og er avhengige av å ha tilgang til dyktige folk som kan kontaktes ved behov for råd og veiledning.

For deg som er jurist eller advokat og ikke har mulighet til å jobbe fast på dagtid, er det mulig å engasjere seg som frivillig ressursperson. Å være ressursperson innebærer at du står på en liste over personer som ansatte og frivillige kan kontakte for sparring og rådgivning innenfor sine spesialfelt. Det står i dag oppført 40-50 frivillige jurister og advokater på denne listen.Dersom du synes et av disse alternativene høres interessant ut, er du velkommen til å ta kontakt på gatejuristen.oslo@bymisjon.no.

Bli frivillig i Bergen

Vi ønsker frivillige som er ferdig med 2. året på jussen. Frivillige jobber i en 20 prosent stilling én fast dag i uken og i minst ett år. Ta kontakt på e-post (ungrettshjelp.bergen@bymisjon.no) hvis du har spørsmål om hvordan det er å jobbe hos oss. Vi rekrutterer nye frivillige i Bergen i april/mai 2024 til høsten 2024.

Er du jurist eller advokat og ønsker å bidra som mentor? Ta kontakt på e-post!

Bli frivillig i Stavanger

Er du jusstudent og interessert i å få prøvd jussen i praksis? Er du jurist/advokat og nysgjerrig på frivillig arbeid? Ta kontakt!

Et frivillig engasjement hos Ung rettshjelp i Stavanger vil gi deg hyppig klientkontakt, bred erfaring med en rekke rettsområder og muligheten til å hjelpe barn og unge med å bli kjent med sine rettigheter. Frivillige jobber i utgangspunktet en dag i uken hos oss, men det er også mulighet for arbeid på ettermiddag/kveldstid for jurister/advokater. Kontakt oss på ungrettshjelp.rogaland@bymisjon.no hvis du har spørsmål om det å være frivillig i Ung rettshjelp.

Bli frivillig i Tromsø

Vi ønsker både jusstudenter, jurister og advokater som frivillige. Våre frivillige jurister og advokater brukes i hovedssak som kompetansepersoner som kan kontaktes ved behov for hjelp og veiledning innenfor enkelte rettsområder. Det er også mulig å være med på saksmottak og ha ansvar for egne saker og klienter dersom det er ønskelig.

Frivillige jusstudenter må være ferdig med 3. avdeling. Våre studentfrivillige arbeider fast en dag i uken i ett år, tilsvarende 300 timer. Det er mulig å forlenge engasjementet som frivillig utover ett år. Vi rekrutterer nye frivillige jusstudenter ved behov, som regel en eller to ganger i året.

Hvis du lurer på hvordan det er å være frivillig hos Ung rettshjelp, er det bare å sende en e-post til ungrettshjelp@gatejuristentromso.no.

Barnas jurist rettigheter jusstudenter