Er du en av våre viktige frivillige? Vi er alltid på jakt etter nye dyktige frivillige på alle våre kontorer i hele landet – ta kontakt om du er interessert eller har noen spørsmål! Vi legger ut informasjon om når vi rekrutterer på Instagram og Facebook.

Bli frivillig i Oslo

Vi søker jusstudenter som er ferdig med 2. avdeling på studiet. Frivillige arbeider fra kontoret i Oslo en fast dag i uken i ett år, med mulighet for forlengelse.

Ung rettshjelp Oslo har to opptak av nye frivillige i året. Et hovedopptak på våren med varighet august til august, og et opptak i oktober/november der studentene jobber januar til januar. Vi har felles rekrutteringsprosess sammen med Gatejuristen. Utlysning legges ut på våre hjemmesider, og andre sosiale plattformer som Facebook og LinkedIn. Vi er også til stede på ALD på Universitet i Oslo.

Kan jeg bidra selv om jeg ikke er student?
Dersom du ikke er jusstudent kan du likevel bidra hos Ung rettshjelp Oslo hvis du er:

  • Erfaren jurist eller advokat
    Vi jobber bredt og med mange rettsområder. Vi er derfor avhengig av å ha tilgang til bistand fra dyktige kompetansepersoner som kan kontaktes ved behov for hjelp og veiledning. Gjennomsnittlig jobber ressurspersoner ca. 4 timer per måned.
  • Pensjonert jurist/advokat
    I tillegg til jusstudenter har vi enkelte pensjonister som jobber frivillig hos oss én eller flere faste dager i uken. Disse jobber i team på lik linje med andre saksbehandlere og er tilknyttet en teamleder.
  • Jobbsøkende/nyutdannet jurist
    Vi har av og til nyutdannede jurister som jobber fulltid hos oss mens de søker på jobb.

Ta kontakt på post@barnasjurist.no dersom du hører til en av disse gruppene og ønsker å høre mer.

Bli frivillig i Hønefoss og Lillehammer

Hvorfor bli frivillig?
Et opphold hos oss gir deg unik erfaring for din karriere allerede fra første studieår. Vi tilbyr mye ansvar, hyppig klientkontakt, stor bredde innen jussen, grundig opplæring med fadderordning, og tett oppfølging av dyktige jurister. I tillegg får du bidratt til å hjelpe sårbare mennesker med å hevde sine rettigheter.

Hvem kan være frivillig?
Jusstudenter fra Høgskolen i Innlandet (Lillehammer) og juss- og forretningsjusstudenter fra Universitetet i Sør-Øst Norge (Hønefoss)

Hva er omfanget av stillingen?
Stillingsbrøken er 20 prosent, og hver frivillig reiser på oppsøkende saksmottak ca. to ganger i måneden. Selve saksbehandlingen er hjemmekontorbasert, med mulighet for å benytte ubetjente kontorlokaler på USN og Høgskolen i Innlandet, avd. Lillehammer. Våre frivillige kan til en viss grad tilpasse hyppigheten av saksbehandlingen utover saksmottaksdagene etter egen timeplan. Våre ansatte er til daglig lokalisert ved hovedkontoret i Oslo, hvor post og telefonhenvendelser blir betjent.

Hvor lenge varer et frivillig engasjement?
Hver frivilligperiode starter i februar/mars og avsluttes i midten av juni året etter, altså ca. tre semester. Det er mulighet for forlengelse.

Hvordan rekrutterer vi?
Vi gjennomfører en rekrutteringsprosess en gang i året for Hønefoss og Lillehammer med søknadsfrist i januar. Oppstart er normalt i begynnelsen av mars. Stillingsutlysningen markedsføres ved Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sør-Øst Norge, og det holdes informasjonsmøter ved studiestedene i forkant av søknadsfristen.

Bi frivillig i Bergen

Vi ønsker frivillige som er ferdig med 2. året på jussen. Frivillige jobber i en 20 prosent stilling én fast dag i uken og i minst ett år. Ta kontakt på e-post (ungrettshjelp@skbb.no) hvis du har spørsmål om hvordan det er å jobbe hos oss. Vi rekrutterer nye frivillige i Bergen i april/mai 2023 til høsten 2023.

Er du jurist eller advokat og ønsker å bidra som mentor? Ta kontakt på e-post!

Bli frivillig i Stavanger

Er du jusstudent og interessert i å få prøvd jussen i praksis? Er du jurist/advokat og nysgjerrig på frivillig arbeid? Ta kontakt!

Et frivillig engasjement hos Ung rettshjelp i Stavanger vil gi deg hyppig klientkontakt, bred erfaring med en rekke rettsområder og muligheten til å hjelpe barn og unge med å bli kjent med sine rettigheter. Frivillige jobber i utgangspunktet en dag i uken hos oss, men det er også mulighet for arbeid på ettermiddag/kveldstid for jurister/advokater. Kontakt oss på ungrettshjelp@bymisjon.net hvis du har spørsmål om det å være frivillig i Ung rettshjelp.

Bli frivillig i Tromsø

Vi ønsker både jusstudenter, jurister og advokater som frivillige. Våre frivillige jurister og advokater brukes i hovedssak som kompetansepersoner som kan kontaktes ved behov for hjelp og veiledning innenfor enkelte rettsområder. Det er også mulig å være med på saksmottak og ha ansvar for egne saker og klienter dersom det er ønskelig.

Frivillige jusstudenter må være ferdig med 3. avdeling. Våre studentfrivillige arbeider fast en dag i uken i ett år, tilsvarende 300 timer. Det er mulig å forlenge engasjementet som frivillig utover ett år. Vi rekrutterer nye frivillige jusstudenter ved behov, som regel en eller to ganger i året.

Hvis du lurer på hvordan det er å være frivillig hos Ung rettshjelp, er det bare å sende en e-post til ungrettshjelp@gatejuristen.no.

Barnas jurist rettigheter jusstudenter