Om Ung rettshjelp
Trenger du hjelp med å finne ut av rettighetene dine, eller kreve noe du har rett på? Vi er her for å hjelpe deg.

Barn og ungdom har mange rettigheter, men det er ikke alltid lett å bli tatt på alvor av de voksne. Trenger du hjelp med å finne ut av rettighetene dine, eller kreve noe du har rett på? Da kan du ta kontakt med oss, så finner vi sammen ut om vi kan hjelpe deg. Hvis vi ikke kan hjelpe deg kjenner vi til mange andre som kan hjelpe.

Hva er Ung rettshjelp?
Vi er et tiltak under Gatejuristen. Vi gir gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år. Vårt mål er å bidra til at flere barn og unge får sine grunnleggende rettigheter oppfylt.

Våre ansatte og frivillige medarbeidere har god kompetanse og de er klare til å hjelpe innen de fleste rettsområder.

Et viktig fokus for oss er å nå ut til barn og unge der de befinner seg. Derfor sender vi våre saksbehandlere ut på oppsøkende arbeid hos våre samarbeidspartnere. Har du kanskje forslag til et sted vi bør reise? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Til samarbeidspartnere
Vi er også opptatt av forebygging av fremtidige problemer. Uansett alder kan det være vanskelig å ha oversikt over sine plikter og rettigheter og vi ser at mange utfordringer kunne vært unngått med mer informasjon. Ved å holde rettighetsforedrag, quizer og lignende sprer vi kunnskap om viktige rettigheter og plikter for eksempel i møte med arbeidsgiver, utleier eller politiet. Ta kontakt med oss om du ønsker et foredrag på din skole eller ungdomsklubb.