Elevsider

Du har valgt å gå på videregående skole, og vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe deg med å nå dine mål. På denne siden finner du nyttig informasjon.

Lånekassen

Som elev hos oss har du kanskje rett til å søke støtte fra Lånekassen. Les mer på www.lanekassen.no.

Gratis helsestasjon for ungdom

Du kan snakke med helsesøster og lege om prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, rusbruk, spiseforstyrrelser, personlige problemer og bekymringer. Les mer om helsestasjon for ungdom her.

PPT – pedagogisk psykologisk tjeneste

PPT er et sted der elever i den videregående skolen kan få hjelp med personlige, sosiale eller skolemessige vansker. Les mer om PPT her.

Ordensreglement

Ordensreglementet for elever ved videregående skoler i Rogaland finner du på denne siden.