Vibemyr skoleverksted

Et opplæringstilbud på videregående nivå for elever som har rett på individuelt tilrettelagt opplæring.

Vibemyr skoleverksted er en avdeling under Gand videregående skole, Sandnes, og er eid av Kirkens Bymisjon. Rogaland fylkeskommune er vår oppdragsgiver.

Vårt tilbud

På Vibemyr skoleverksted tilrettelegger vi din videregående opplæring ut fra hva du trenger for å ha det godt og for å lære. Samtidig skal du trene på, og forberede deg til et voksenliv. For å få deg jobb må du kunne noe så godt at en arbeidsgiver vil ansette deg. Det kalles faglig kompetanse. Men arbeidsgivere krever også at du mestrer de de sosiale kodene som gjelder i arbeidslivet. Det kaller vi for sosiale og arbeidsmessige kunnskaper og ferdigheter. De ferdighetene arbeidsgivere regner som de mest vesentlige er:

  • Pålitelighet
  • Samarbeidsevne
  • Effektivitet/arbeidsevne
  • Overblikk/fleksibilitet
  • Personlig mot
  • Nøyaktighet

Å trene seg på disse egenskapene er, ved siden av å tilegne deg faglig kunnskap, noe av det viktigste du trenger for å være en av dem som når Vibemyr skoleverksteds målsetning: «Å få og beholde din første jobb ut fra dine evner!»

Våre studieretninger

  • Bygg- og anleggsteknikk (BA)
  • Teknologi- og industrifag (TIF)
  • Salg, service og reiseliv (SSR)

Utdypende kompetansemål: Elevene skal oppnå en kompetanse som gjør dem kvalifiserte og interessante som hjelpearbeidere/assistenter/spesialarbeider i arbeidslivet, og få et dokumentert faglig grunnlag for videre opplæring mot fullstendig yrkes- eller studiekompetanse.

Opplæringstilbudet

Du får tilbud om undervisning i ulike allmennfag og valgfag i løpet av året og du kan velge å gjennomføre hele fag med sikte på å gå opp til eksamen og få karakter i faget.

Vårt opplæringstilbud tilpasses den enkelte elev. Vi vet at du kan noe, og som elev hos oss skal du få bruk for det du kan – og det du har interesse for. Våre lærere er flinke til å legge opp til en undervisning hvor du både får jobbe med ting du kan og ting du ikke kan, som du har bruk for og gjerne vil lære. Opplæringsgruppene våre er delvis organisert som egne «bedrifter» der elevene lærer blant annet gjennom å arbeide.

Hospitering for elever i 10. klasse

Dersom du går i 10. klasse og lurer på om Vibemyr skoleverksted vil kunne være noe for deg, kan du via rådgiveren på din skole søke om hospitering hos oss.