Velkommen!

OBU er et lett tilgjengelig samtaletilbud for familier med barn og ungdom i skolealder (6-19 år).

Les mer om oss og vårt tilbud!
  • Vi tilbyr samtaler på dagtid, ettermiddag og kveld.

    Vi kan møtes i OBUs lokaler eller et annet sted hvis det passer deg bedre. Du kan ta kontakt med oss uten henvisninger.

  • Vi som jobber her er utdannet til å bidra med løsninger.

    Vi er både kvinner og menn, familieterapeuter, nettverksterapeuter og sosialfaglige, med ulik alder og bakgrunn.

  • Vi er en del av Kirkens Bymisjon Trondheim og jobber på oppdrag for Trondheim kommune.

    Vi samarbeider med Barne og Familietjenesten, skoler, familievernkontoret og andre instanser som arbeider med barn/ungdom og deres familier.