No kids the middle

«No kids in the middle» er et gruppetilbud til foreldre som etter et samlivsbrudd står i konfliktsituasjoner som er belastende for deres barn.

Vi ønsker med dette tilbudet å bidra til at foreldrene selv finner frem til nye og bedre måter å kommunisere og samhandle på, slik at barna opplever mindre konflikt og uenighet, og på denne måten får en bedre hverdag.

Foreldrene arbeider for å oppnå endring i gruppe sammen med andre foreldre i samme situasjon, samtidig som barna møtes til kreative oppgaver, lek og samtale i en egen gruppe.

Se mer i denne brosjyren.

Kontakt Veslemøy Dalseg tlf. 982 91 870 ved interesse eller behov for mer informasjon.