Rettshjelpsentralen består av rundt 25 frivillige jurister og advokater og 3 jusstudenter som er frivillige sekretærer. I tillegg har vi to ansatte jurister.

Hva jobber man med som frivillig?
Vi tilbyr rettshjelp innen alle rettsområder unntagen skatterett.

Hovedvekten av sakene vi får inn omhandler arv og familierett, husleierett, arbeidsrett, trygderett, gjeld og utlendingsrett. Vi prosederer ikke saker for retten, men vi bistår i Forliksrådet dersom vi har ledig kapasitet.

Vi benytter Advisor247 og har tilgang til Rettsdata og Lovdata. Vi samarbeider med Gatejuristen, Jussbuss, JURK og en rekke advokatfirmaer.

Når jobber man?
De frivillige inngår i en turnus og jobber enten annenhver onsdag eller hver fjerde onsdag, mellom kl.16.30 og kl.19.30. Vi har 3 juridiske rådgivere som bistår oss med veiledning.

  • "Det er så hyggelig å hjelpe mennesker som er takknemlige for den jobben du gjør"

    Frivillig jurist

Vil du bli frivillig hos oss?
Vi ønsker å ha frivillige med ulik kompetansebakgrunn for å kunne gi rettshjelp innen alle rettsområder. Vi tar derfor inn nye frivillige ved behov, og ut fra hva sentralen trenger til enhver tid.

Vi tar også imot frivillige som kan jobbe på dagtid utover saksmottakstiden. Dette kan passe for nyutdannede, jobbsøkere, eller pensjonerte jurister eller advokater.

Alle frivillige forplikter seg til å jobbe hos oss i minst 1 år, for å sikre best mulig stabilitet for klientene våre og gi best mulig bistand. Vi kan tilby et sosialt og hyggelig nettverk, god oppfølging og et variert tilfang av saker.

Dersom du ønsker å bli frivillig hos oss kan du ta kontakt med prosjektleder Hege Levin på telefon 22 69 86 10.  Erfaring med gratis rettshjelp er en fordel, men ikke et absolutt krav.

  • "Det er spennende og varierte saker vi får ansvaret for, og gode muligheter til å lære mye som jurist."

    Frivillig jurist
  • "Jeg får delta i og lære av et fantastisk fellesskap med jurister som deler mitt ønske om å gi tilbake til samfunnet, og bidra med kompetansen sin til noe meningsfylt"

    Frivillig jurist