Ammerudhjemmet

bo- og kultursenter

Ammerudhjemmet er et sykehjem og kultursenter som eies og drives av Kirkens Bymisjon. Vi vil være et åpent hus som i samspill med nærmiljøet legger tilrette muligheter for fellesskap og livsutfoldelse.

Vi ønsker at våre brukere, ansatte, frivillige og naboer skal oppleve trygghet, verdighet, utvikling og samhold gjennom et kvalitativt godt tilbud og et raust fellesskap.

102

døgnplasser

27

dagplasser

Slik søker du plass

Slik søker du plass

Følg oss på Facebook

Ammerudhjemmets Venner

Gammel og ung på sykkeltur sammen.

Nettverksarbeid på sykehjem: «Gjemt, men ikke glemt?»

Sykehjem i Oslo

Les mer om Sykehjem i Oslo

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt