Her finner du en oversikt over aktiviteter/tjenester ved Ullern Frivilligsentral. Disse er kategorisert slik at du lettere finner frem.

Alle er velkomne til å delta! De fleste aktivitetene/tjenestene er åpne for alle , bare noen krever påmelding.

Aktiviteter og tjenester ved Ullern Frivilligsentral

 • Besøkstjenesten

  • Besøkstjenesten

   Besøkstjenesten i Ullern tilbyr besøksvenn til beboere i Bydel Ullern. Mange mennesker i byen føler seg ensomme, mange er fortvilet over at de ikke kommer seg ut. Som besøksvenn i Ullern kan du bidra til å øke et annet menneskes livskvalitet. Du får mulighet til å bli kjent med mennesker i ulike aldre, og tilbys regelmessig kursing og veiledning. Bli en venn og få en igjen!

 • Generasjonsmøter

  • Generasjonsmøter

   Generasjonsmøter er en ‘vinn – vinn’ situasjon lokalt, ved at unge kobles sammen med eldre i Bydel Ullern. Nettverk dannes og lokal tilhørighet oppstår. Møter på tvers av alder, inntekt, utdanning, kultur og livserfaring gir nye perspektiver.

 • Nærmiljøaktiviteter/tjenester:

  • Arrangementer med frivilligheten, bydelen og næringslivet

   Frivillige lag og foreninger går sammen med Bydel Ullern og næringslivet og arrangerer en årlig festival.

  • Dugnader og kampanjer

   Vår- og høstdugnad. Kirkens Bymisjons kampanje: GLED EN – som gruer seg til jul,

  • Besøkstjenesten i Ullern

   Besøkstjenesten i Ullern tilbyr besøksvenn til beboere i Bydel Ullern. Mange mennesker i byen føler seg ensomme, mange er fortvilet over at de ikke kommer seg ut. Som besøksvenn i Ullern kan du bidra til å øke et annet menneskes livskvalitet. Du får mulighet til å bli kjent med mennesker i ulike aldre, og tilbys regelmessig kursing og veiledning. Bli en venn og få en igjen!

  • Frivilligmeldingen for Bydel Ullern

   Frivillige i Bydel Ullern (FBU) representerer ulike frivillige organisasjoner, lag, foreninger og frivilligsentralen. Målet er å inspirere til frivillighet på tvers, knytte kontakter på tvers av den lokale frivilligheten, samarbeide og finne frem til felles prosjekter og å engasjere til samfunnsansvar på ulike felter.

  • Følgetjeneste

   Tilbud om følge til lege, tannlege, frisør, bank, butikk, o.l. der behov meldes inn i god tid.

  • Hoffsdammen kafé

   Hoffsdammen Kafé er et lukket tilbud på Ullern Frivilligsentral til hjemmeboende eldre som er rammet av tidlig kognitiv svikt og deres besøksvenner. Kafeen holdes annenhver onsdag på Ullern Frivilligsentral.

  • Kulturgruppe

   Månedlige kulturarrangementer, som konserter, kino, utstillinger, teater, mm., tilbyes til frivillige og deltakere. Arrangementene er enten gratis eller til reduserte priser (egenandel).

  • Kurs, veiledning, samtaleveiledning

   Frivillige og deltakere mottar invitasjon til regelmessige kurskvelder , rådgiving og veiledning.

  • Sosiale sammenkomster

   Ullern Frivilligsentral arrangerer flere sosiale sammenkomster gjennom året.

  • "Teknisk etat” og data-hjelp

   Eldre og yngre tilbyr praktisk hjelp til mindre arbeider i huset eller i hagen. Frivillige tilbyr også hjelp med pc, mobil, nettbrett og andre it-relaterte spørsmål.

  • Torsdagslunsj

   Hver torsdag kl. 12 er det lunsj på Ullern Frivilligsentral. Mellom 12-25 personer er til stede hver gang. Alle betaler 25 kroner hver for lunsjen.

  • Turgruppe

   Hver torsdag kl. 11 går en gruppe på 6-12 personer tur i nærområdet.

 • Integrering av flyktninger:

  • Fra loft til stue – arbeidspraksis

   Frivillige og flyktninger går sammen i arbeidsteam for å bistå de som ønsker å selge brukte gjenstander i lokalområdet på finn.no. Gjennom tid sammen blir dette både språktrening og kulturopplæring. Flyktningene oppnår referanser,  nettverk og arbeidstrening (godkjent av NAV Ullern). Les mer her.

  • Kunstuttrykksgrupper

   Lukkede grupper på 10-15 personer for flyktninger og frivillige, der flyktningene som deltar rekrutteres i samarbeid med NAV Ullern som godkjenner aktiviteten som kompetanseheving. Gruppen møtes 6 onsdager kl 16.30-19, og hver gruppe avslutter med en utstilling med sine individuelle prosesser. Gruppen ledes av kunst- og uttrykksterapeuter. Målet er å omdanne utfordringer til ressurser, slik at hverdagen blir bedre.

  • Språktrening for flyktninger

   Språktrening på Ullern Frivilligsentral torsdager kl.16.30-18.30.

  • Ullern-venn

   Kontaktperson / støtte for flyktninger i Bydel Ullern

  • Ullern-venn aktiviteter

   Ullern-venn aktiviteter handler om å delta på noe i fellesskap. Det er uformelle møter mellom frivillige og flyktninger hver tirsdag kl.17-19.

  • Ullern-venn sommeraktiviteter

   Ullern-venn aktiviteter hver tirsdag kl.17 og utover i løpet av hele sommerferien. Frivillige og flyktninger i alle aldersgrupper møtes.