Besøkstjenesten i Ullern tilbyr besøksvenn til beboere i Bydel Ullern.

Besøkstjenesten i Ullern tilbyr besøksvenn til beboere i Bydel Ullern. Mange mennesker i byen føler seg ensomme, mange er fortvilet over at de ikke kommer seg ut. Som besøksvenn i Ullern kan du bidra til å øke et annet menneskes livskvalitet. Du får mulighet til å bli kjent

med mennesker i ulike aldre, og tilbys regelmessig kursing og veiledning. Bli en venn og få en igjen!

Besøksvenntilbudet omfatter også turvenn og telefonvenn.