Generasjonsmøter er en ‘vinn – vinn’ situasjon lokalt, ved at unge kobles sammen med eldre i Bydel Ullern. Nettverk dannes og lokal tilhørighet oppstår. Møter på tvers av alder, inntekt, utdanning, kultur og livserfaring gir nye perspektiver.

Generasjonsmøter i praksis

Generasjonsmøter vil føre til at relasjoner oppstår på tvers av generasjonene, gjennom ulike tiltak som leksehjelp, digital kunnskap for alle, måltidsfellesskap, snekkerverksted og arrangementer/kampanjer. En-til-en Generasjonsmøter, som f.eks. kino, konserter, kafébesøk, besøkstjeneste, osv., vil forsterke vennskap, tilhørighet, fellesskap og  trygghet.

Veivalg – Flere møter kan endre et samfunn

Tiltaket Generasjonsmøter bidrar til økt forståelse mellom mennesker i et lokalsamfunn, på tvers av kulturelle forskjeller og generasjonsskiller. Gjennom slike møter ansikt til ansikt kan fordommer brytes ned og tillit bygges opp. Dette er viktig for utviklingen av innbyggernes tilhørighet til og trygghet i nærmiljøet.