Ullern Frivilligsentral har et stort engasjement for integrering mellom flyktninger og frivillige.

Gjennom ulike aktiviteter og samarbeid med NAV Ullern, kan du oppleve inkludering og tilhørighet i ditt nærmiljø, slik at du kan finne tilbake til egne ressurser, drømmer.

Alle er velkomne til å delta! De fleste aktivitetene/tjenestene er åpne for alle, bare noen krever påmelding.

Ta kontakt på telefon eller pr. mail, eller stikk innom!

Fra loft til stue – arbeidspraksis – http://www.fralofttilstue.no/

Frivillige og flyktninger går sammen i arbeidsteam for å bistå de som ønsker å selge brukte gjenstander i lokalområdet på finn.no. Gjennom tid sammen blir dette både språktrening og kulturopplæring. Flyktningene oppnår referanser,  nettverk og arbeidstrening (godkjent av NAV Ullern).

Kunstuttrykksgrupper

Lukkede grupper på 10-15 personer for flyktninger og frivillige, der flyktningene som deltar rekrutteres i samarbeid med NAV Ullern som godkjenner aktiviteten som kompetanseheving. Gruppen møtes 6 onsdager kl 16.30-19, og hver gruppe avslutter med en utstilling med sine individuelle prosesser. Gruppen ledes av kunst- og uttrykksterapeuter. Målet er å omdanne utfordringer til ressurser, slik at hverdagen blir bedre.

Språktrening for flyktninger

Språktrening på Ullern Frivilligsentral torsdager kl.16.30 – 18.30.

Ullern-venn

Kontaktperson / støtte for flyktninger i Bydel Ullern.

Ullern-venn aktiviteter

Ullern-venn aktiviteter handler om å delta på noe i fellesskap. Det er uformelle møter mellom frivillige og flyktninger hver tirsdag kl.17-19Ullern-venn sommeraktiviteter

Ullern-venn aktiviteter hver tirsdag kl.17 og utover i løpet av hele sommerferien. Frivillige og flyktninger i alle aldersgrupper møtes.

Kunstuttrykksgrupper

  • "Jeg har vært i helvete, nå har jeg kommet til himmelen. "

    Kunsuttrykksdeltaker fra Syria, 26 år
  • "Jeg har fått håp gjennom å delta i denne gruppen."

    Kunstuttrykksdeltaker fra Syria, 35 år