Ullern Frivilligsentral gir engasjement og mangfold. Genuint engasjement for å stille opp for andre og mangfold i det frivillige arbeidet. Kontakt og møteplasser på kryss og tvers i nærmiljøet.

Alle er velkomne til å delta! De fleste aktivitetene/tjenestene er åpne for alle, bare noen krever påmelding.

Ta kontakt på telefon eller pr. mail, eller stikk innom!

Våre aktiviteter og tjenester:

Dugnader/kampanjer

Uller Frivilligsentral arrangerer dugnad hver vår og høst.

Besøkstjenesten i Ullern

Besøkstjenesten i Ullern tilbyr besøksvenn til beboere i Bydel Ullern. Mange mennesker i byen føler seg ensomme, mange er fortvilet over at de ikke kommer seg ut. Som besøksvenn i Ullern kan du bidra til å øke et annet menneskes livskvalitet. Du får mulighet til å bli kjent med mennesker i ulike aldre, og tilbys regelmessig kursing og veiledning. Bli en venn og få en igjen!

Følgetjeneste

Tilbud om følge til lege, tannlege, frisør, bank, butikk, o.l. der behov meldes inn i god tid.

Hoffsdammen kafé

Hoffsdammen Kafé er et lukket tilbud på Ullern Frivilligsentral til hjemmeboende eldre og deres besøksvenner.

Se høstprogrammet til Hoffsdammen kafé her

Kulturgruppe

Månedlige kulturarrangementer, som konserter, kino, utstillinger, teater, mm., tilbyes til frivillige og deltakere. Arrangementene er enten gratis eller til reduserte priser (egenandel).

Refleksjonskurs og veiledningstimer

Frivillige og deltakere mottar invitasjon til regelmessige kurskvelder , rådgiving og veiledning.

Torsdagslunsj

Hver torsdag kl. 12 er det lunsj på Ullern Frivilligsentral. Mellom 12-25 personer er til stede hver gang. Alle betaler 30 kroner hver for lunsjen.

Turgruppe

Hver torsdag kl. 11 går en gruppe på 6-12 personer tur i nærområdet.

Teknisk etat

Eldre og yngre tilbyr praktisk hjelp til mindre arbeider i huset eller i hagen. Frivillige tilbyr også hjelp med pc, mobil, nettbrett og andre IT-relaterte spørsmål.

  • "Frivillighet tilfører nærmiljøet en viktig ressurs – tenk at jeg får være en del av denne ressursen. "

    Frivillig, 70 år