Følgetjenesten

Tilbud om følge til lege, tannlege, frisør, bank, butikk, o.l. der behov meldes inn i god tid.