Ullern Frivilligsentral har mange gode samarbeidspartnere. Her finner du listen over de mest sentrale.

 • Bydel Ullern
  • Politikerne
  • Bydelsadministrasjonen
  • Enhetene i Bydel Ullern, bl.a.:
   • Hjemmetjenesten
   • Hukommelsesteamet
   • NAV Ullern
   • Introduksjonsprogrammet for flyktninger
   • Familiens Hus
   • Salto
   • Psykisk Helse
 • Frivillige i Bydel Ullern (FBU)

http://ullernfrivillig.no/ og https://www.facebook.com/ullernfrivillig/

 • Norges Frivilligsentraler
 • Oslo Frivilligsentraler
 • Nettverket av frivilligsentraler i Kirkens Bymisjon Oslo
 • Nettverket av frivilligsentraler i Oslo
 • Oslo Kommune
 • Lokalt næringsliv (samfunnsansvar)