Kirkens Bymisjon har to åpne barnehager i Bergen, én i sentrum og én på Slettebakken. Vi ønsker spesielt å nå ut til familier i området med barn som ikke har barnehageplass.

Bli kjent med Åpen barnehage

Vi har «drop in». Velkommen når som helst i løpet av åpningstiden. Vi følger nasjonale råd og er nøye på smittevern og ber dere gjøre det samme.

  • Sentrum Åpen barnehage: mandag, onsdag og fredag. Åpningstid er 9.30 – 15
  • Språkstien Åpen barnehage: Tirsdag, torsdag og fredag. Åpningstid er 9.30 – 15

Følg vår facebookside for oppdatert informasjon.

Du kan og nå Åpen barnehage sentrum på telefon 55 33 07 33, og Språkstien Åpen barnehage på telefon 469 81 232.

Åpen barnehage er et møtested for foreldre som er hjemme på dagtid med barn fra 0 – 6 år, og ønsker sosialt samvær og samspill for sitt barn og seg selv. Den som følger barnet, har ansvar for barnet den tiden det er i barnehagen. Åpen barnehage ledes av barnehagelærer. Personalet i Åpen barnehage har ansvar for det pedagogiske arbeidet, praktisk tilrettelegging og gjennomføring av dagen.

Kl. 11:00 er det samlingsstund med sanger og leker Kl. 11:30 samles alle til felles lunsj.

Åpen barnehage er en god døråpner til de ordinære barnehagene. Åpen barnehage følger Lov og Rammeplan for barnehagen. Årsplan og månedsplaner er tilgjengelig på nettsiden. Barna skal lære seg grunnleggende ferdigheter innen lek, språk og sosial kompetanse.

I tillegg tilbyr vi:

  • «Foreldrehalvtime» hver tredje uke der vi tar opp ulike tema knyttet til foreldrerollen/barneoppdragelse/barns utvikling/kosthold og spørsmål foreldre ønsker å ta opp.
  • Lunsj hver fredag i begge barnehagene. Ofte har vi matkurs/kulturutveksling. Noen av oppskriftene har vi samlet. HER er link til oppskriftene

Kirkens Bymisjon har to åpne barnehager, en i sentrum (Kong Oscars gate 62) og en på Slettebakken (sambrukshuset i Joachim Lampes vei 5).

Ca. 50% av familiene våre har flerkulturell bakgrunn. Årlig pleier vi å ha ca 70 ulike land representert i de to åpne barnehagene. Åpen barnehage er en fin måte å bli kjent med andre barnefamilier og samtidig et fint sted å møte nordmenn, praktisere norsk og lære om norsk kultur og norske samfunnskoder. Familiene beriker tilbudet ved å dele fra egen kultur; sanger, mat og viktige merkedager/høytider. De norske familiene er gode brobyggere inn i det norske samfunnet. I åpen barnehage legger vi til rette for at familiene skal lære av hverandre og oppleve seg som ressurs for hverandre.

Familier som bruker Åpen barnehage, kan og få informasjon om andre tilbud i Kirkens Bymisjon – som Home-Start Familiekontakten, Foreldreveileder, ettermiddagstilbudet Bamsehiet, Skattkammeret utlånssentral og Empo flerkulturelt ressurssenter.