Våre verksteder

Kirkens Bymisjon driver en rekke tilbud for å hjelpe folk i arbeid. Det å ha noe å gå til er viktig av mange grunner. For mange er arbeid et alternativ til noe vanskelig. Det kan handle om rus, ensomhet, uro. Kirkens Bymisjon vil gjerne bidra med det vi alle ønsker av en jobb: Arbeidsfellesskap, selvrespekt, lønn.