I jobb, Haugesund

I Jobb er Kirkens Bymisjons Haugesund arbeidstilbud for rusavhengige personer som ikke er i behandling. Med I Jobb ønsker Kirkens Bymisjon å bidra til livshåp gjennom arbeid for vanskeligstilte mennesker som er lite integrert i andre ordninger rettet mot arbeidsledige.

Produkter fra I jobb, Haugesund