Kirkens Bymisjon driver innsamling av tøy, sko og tekstiler i Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold, Aust-Agder og Telemark. Inntektene går til vårt arbeid i nærområdene.

Innsamlingen bidrar til å skaffe mennesker utenfor våre landegrenser gode arbeidsplasser. Og det er miljøvennlig. Vi vet at miljøødeleggelser ofte rammer sosialt marginaliserte og fattige grupper hardest. I tillegg gir innsamlingen en kjærkommen og god inntekt til vårt arbeid med barn, unge og voksne med ulike utfordringer i livet.

Hva kan leveres inn?

Vi tar imot klær, sko og alt av tekstiler:

  • Gardiner
  • Sengetøy
  • Duker
  • Håndklær
  • Pledd
  • Dynes/puter

Det gjør ingenting om det du leverer inn er slitt eller har flekker. Husk å legge innholdet i poser eller sekker som er knyttet igjen.

Hva skjer med innholdet?

Deler av de innsamlede klærne, skoene og tekstilene videreselges i Kirkens Bymisjons bruktbutikker, resten sendes til mottak i Polen hvor:

  • 75 prosent selges til bruktbutikker
  • 15 prosent videresalg til andre land
  • 10 prosent benyttes til produksjon av isolasjonsmatter i bilindustrien, ryer og pussefiller for bilverksteder.

Hvorfor er dette så viktig?

I dag sendes 70-80 prosent av klærne som kastes i Norge til en kostbar og lite miljøvennlig forbrenningsprosess. Konseptet med beholderne er derfor et miljøvennlig og bærekraftig alternativ som kan bidra til sosialt engasjement, ombruk og bedre ressursutnyttelse.

Hvem gjør hva?

Kirkens Bymisjon har ansvaret for avtaler om utplassering av den enkelte ombrukscontainer. Kirkens Bymisjon har gjennom juridisk bindende avtale en fast pris pr. kilo med innsamlede tekstiler. Hofmann Renotec AS er vår samarbeidspartner med alt operativt ansvar, fra tømming til videre distribusjon av innsamlede tekstiler. Renotec er en seriøs aktør i bransjen og setter fokus på punktlighet og en ryddig distribusjonslinje.

Ta kontakt med oss i byen nærmest deg om du ønsker vår klesinnsamling til ditt borettslag eller sameie, eller din bedrift!

Se kart over utplasserte containere her.