Bestill innsamlingsboks

Det er enkelt - enten du representerer et nabolag, en butikk eller et annet område hvor folk ferdes.

  • Vi plasserer ut, og har det operative ansvaret for innsamlingsboksene, vi sørger for tømming og renhold av disse.
  • Vi sørger til enhver tid for at det ikke skjer tilgrising/forsøpling på og rundt innsamlingsboksen.
  • Vi står for alle kostnader i forbindelse med utplassering/tømming av innsamlingsboksene.
  • Vi tømmer boksene en gang i uken. Frekvensen for tømming tilpasses etter avtale.
  • Inntekten vi har fra tekstilinnsamlingen går tilbake til Kirkens Bymisjons arbeid og tiltak i nærområdet.

Bestillingsskjema

Kontakt oss her, så hører du fra oss raskt!

  • Hvem representerer du? F.eks. Nabolag, butikk, fritidsklubb, barnehage eller annet.