Bestill innsamlingsboks

Det er enkelt - enten du representerer et nabolag, en butikk eller et annet område hvor folk ferdes.

Slik fungerer det

 • Plassering

  Vi plasserer ut, og har det operative ansvaret for innsamlingsboksene, vi sørger for tømming og renhold av disse.

 • Vedlikehold

  Vi sørger til enhver tid for at det ikke skjer tilgrising/forsøpling på og rundt innsamlingsboksen

 • Kostnader

  Vi står for alle kostnader i forbindelse med utplassering/tømming av innsamlingsboksene.

 • Tømming

  Vi tømmer boksene en gang i uken. Frekvensen for tømming tilpasses etter avtale

 • Fordeling av inntekter

  Inntekten vi har fra tekstilinnsamlingen går tilbake til Kirkens Bymisjons arbeid og tiltak i nærområdet.

Bestillingsskjema

Kontakt oss her, så hører du fra oss raskt!

 • Hvem representerer du? F.eks. Nabolag, butikk, fritidsklubb, barnehage eller annet.