Åpen barnehage

Bergen

Kirkens Bymisjon har to åpne barnehager i Bergen, én i sentrum og én på Slettebakken. Vi ønsker spesielt å nå ut til familier i området med barn som ikke har barnehageplass.

Åpen barnehage er et møtested for foreldre som er hjemme på dagtid med barn fra 0-6 år, og ønsker sosialt samvær og samspill for sitt barn og seg selv. Den som følger barnet, har ansvar for barnet den tiden det er i barnehagen. Åpen barnehage ledes av barnehagelærer. Personalet i Åpen barnehage har ansvar for det pedagogiske arbeidet, praktisk tilrettelegging og gjennomføring av dagen.

Kl. 11:00 er det samlingsstund med sanger og leker
Kl. 11:30 samles alle til felles lunsj.

Åpen barnehage er en god døråpner til de ordinære barnehagene. Åpen barnehage følger Lov og Rammeplan for barnehagen. Årsplan og månedsplaner er tilgjengelig på nettsiden. Barna skal lære seg grunnleggende ferdigheter innen lek, språk og sosial kompetanse.

Vi tilbyr «foreldrehalvtimen» annenhver uke der vi tar opp ulike tema knyttet til foreldrerollen/barneoppdragelse/barns utvikling/kosthold og spørsmål foreldre ønsker å ta opp.

Kirkens Bymisjon har to åpne barnehager, en i sentrum (Kong Oscars gate 62) og en på Slettebakken (sambrukshuset i Joachim Lampes vei).

Åpen barnehage i sentrum har åpent mandag, onsdag og fredag kl. 09:30-15:00.
Åpen barnehage på Slettebakken har åpent tirsdag, torsdag og fredag kl. 09:30-15:00

Månedsplan, mai og juni 2018:

Ca. 50% av familiene våre har flerkulturell bakgrunn. I 2016 var 76 ulike land representert i de to åpne barnehagene. Åpen barnehage er en fin måte å bli kjent med andre barnefamilier og samtidig et fint sted å møte nordmenn, praktisere norsk og lære om norsk kultur og norske samfunnskoder. Familiene beriker tilbudet ved å dele fra egen kultur; sanger, mat og viktige merkedager/høytider. De norske familiene er gode brobyggere inn i det norske samfunnet. I åpen barnehage legger vi til rette for at familiene skal lære av hverandre og oppleve seg som ressurs for hverandre.

Familier som bruker Åpen barnehage, blir også kjent med andre tilbud fra avdeling for oppvekst og mangfold – som for eksempel Home-Start Familiekontakten, Empo – Flerkulturelt Ressurssenter og Bamsehiet.

Barn og unge

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Les mer om Barn og unge

Bergen

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Bergen.

Hva gjør vi i Bergen

Kontakt

Sentrum

 • Åpningstider

  Mandag, onsdag og fredag kl. 09:30-15:00

 • Adresse

  Kong Oscars gate 62 , 5017 Bergen

  Se i kart
 • Telefon

  55 33 07 33

Landås/Slettebakken

 • Åpningstider

  Tirsdag, torsdag og fredag kl. 09:30-15:00

 • Adresse

  Joachim Lampes vei 5, 5089 Bergen

  Se i kart
 • Telefon

  46 98 12 30