Avsluttet året i gledesrus

2018 ble året der Kirkens Bymisjon satte innsamlingsrekord med TV-aksjonen, og satte sitt preg på enda flere lokalsamfunn og byer.

tv-aksjonen 2018 kirkens bymisjon årsmelding

Et møte kan endre liv. Flere møter kan endre et samfunn.

Det var budskapet som fikk hundretusen nordmenn til å gå med bøsse under høstens TV-aksjon, og enda flere til å åpne lommebøkene sine for Kirkens Bymisjon.

Resultatet ble over all forventning: 257,45 millioner kroner. Det er det største beløpet som er samlet inn til NRKs TV-aksjon noensinne.

— 2018 var et år der Kirkens Bymisjon hadde veldig store ambisjoner. Vi ble også vist en enorm tillit av alle som stilte opp for oss og gjorde TV-aksjonen mulig, oppsummerer generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal.

 

Samlet inn 257 millioner

Ikke bare stilte 100 000 bøssebærere opp og banket på dører i norske hjem. Også bedrifter og næringsliv viste Kirkens Bymisjon sin tillit ved å tromme sammen til ringedugnader for aksjonen. I tillegg stilte hundrevis av ordførere og lokale ildsjeler opp ved å delta i komiteer, bake kaker, mobilisere og snakke fram det som skulle skje på aksjonsdagen 21. oktober. Og ikke minst: Hundrevis av Kirkens Bymisjons ansatte, frivillige og ambassadører stilte opp for å spre informasjon og engasjement rundt aksjonen.

— De store ambisjonene ble også til et fantastisk resultat! sier Hvambsal.

årsmelding 2018 kirkens bymisjon tv-aksjonen
Det var mange som stilte opp da Kirkens Bymisjon hadde TV-aksjonen «Mindre alene sammen» i 2018.

Generalsekretæren blir fortsatt stolt av å tenke på TV-aksjonsdagen. Da kunne de feire et resultat over all forventning: Ved hjelp av storstilt dugnadsånd samlet TV-aksjonen «Mindre alene sammen» inn 239 millioner i løpet av selve aksjonsdagen 21. oktober!

Som om ikke det var nok fortsatte pengene å strømme inn også etterpå. Tre dager før julaften var det endelige resultatet klart: 257,45 millioner kroner. Det er det høyeste beløpet gitt til en TV-aksjon noensinne.

Snakket opp menneskeverdet

Hverken tilliten eller resultatet var noe Firing Hvambsal tok som en selvfølge. Nervene var tett på i forkant av TV-aksjonen.

— Vi var bevisst på at vi hadde noen politisk betente temaer som del av en sånn aksjon, og beredt på at det kunne forårsake noen andre typer politiske debatter, forteller hun.

Deler av TV-aksjonsmidlene går til akutte tiltak, der de som trenger det får et sted å sove, varme seg på, vaske seg og et måltid mat. Dette er tilbud som Kirkens Bymisjon har erfaring med å drive over flere år, men som også har skapt store, offentlige debatter tidligere. Blant annet fordi de ikke skiller mellom hvem som har offentlige rettigheter i Norge og ikke.

—  Vi sto derfor klare for å imøtekomme det som kunne komme av negative holdninger, fortsetter Hvambsal.

På rommet ved siden av studio på TV-aksjonsdagen satt et stort apparat klare til å ta imot både negative og positive meldinger som skulle strømme inn. Trass i politisk betente temaer kom det nesten ingen negative reaksjoner.

Det som kom av negative tilbakemeldinger var minimalt.

—  Det gjorde inntrykk at vi klarte å snakke om humanitære behov på norsk jord – folks behov for å ha et sted å møtes, gå på do, vaske klærne sine, sove og å få et måltid mat – uten at debatten begynte å rase med negative holdninger.  Jeg opplever at vi ved TV-aksjonen virkelig lyktes i å løfte fram hele mennesket og betydningen av menneskeverd i den offentlige samtalen, sier hun.

13 nye skattkamre

Månedene før TV-aksjonen kan ha beredt noe av grunnen. Mye av den offentlige debatten sommeren 2018 dreide seg om økende ulikheter.

Enda mer spesifikt handlet det om fattigdom i barnefamilier. Antallet barn i lavinntektsfamilier i Norge hadde steget til over 100 000. Flere barnefamilier sakket akterut. I løpet av 2018 ble det 4 000 flere barn i denne gruppa.

— Vi ser at dette gjelder mange barn og unge, sier Firing Hvambsal, og viser til at dette er et gjennomgående tema som Kirkens Bymisjon også uroet seg for i oppsummeringen av fjoråret i 2017-årsmeldingen.

Nå styrker Kirkens Bymisjon sin innsats for barn og unge ved hjelp av TV-aksjonsmidler. Skattkamre – utlånssentraler med gratis fritidsutstyr for unge under 18 år – er et av tilbudene som Kirkens Bymisjon driver rettet mot barn og unge. Nå får de åtte eksisterende Skattkamrene i Norge selskap av 13 nye utlånssentraler fra nord til sør i landet.

Daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland besøkte et av Kirkens Bymisjons Skattkamre, der barn og unge kan låne fritidsutstyr gratis, i opptakten til TV-aksjonen 2018.

På Skattkamrene kan man låne fritidsutstyr som ski, snowboard, telt og annet utstyr gratis, og bli guidet til fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Tilbudet er for alle, uavhengig av økonomi.

— Vi ser at dette tilbudet er ekstra verdifullt og blir mye brukt av familier som overhodet ikke har råd til å kjøpe fritidsutstyr, og der barna ikke ville kunne deltatt på aktiviteter om det ikke var for Skattkammeret, sier Hvambsal.

I opptakten til TV-aksjonen møtte hun blant annet en gutt som bruker Skattkammeret som gjorde stort inntrykk på henne. Aktivitetstilbudet ved Skattkammeret der gutten bodde hadde ikke bare gjort at han fikk sjanse til å låne utstyr. Det hadde også gjort at 12-åringen fikk venner.

— Slike aktivitetstilbud ved skattkamrene er ganske nytt, men som vi ser verdien av. Det er skal vi gjøre mer av ved hjelp av TV-aksjonsmidler, lover generalsekretæren.

 

Fotavtrykk på integrering

TV-aksjonen rommer også to nyvinninger som skal startes flere steder i landet: Integreringsprosjektene Veiviser og Generasjonsmøter.

Veiviser bygger på modellen som ofte er kjent som flyktningeguide, der en som er oppvokst i Norge kobles med en som er ny i Norge. Med Veiviser får modellen en ny vri: En tredje person – en som har erfaring med å tidligere være ny i Norge, men ikke lenger er det, kobles inn.

Det gjør relasjonen mindre sårbar fordi det blir lettere å lære og praktisere språk når de møtes – og er et eksempel på hvordan Kirkens Bymisjon driver sosial innovasjon i praksis.

Mange store og små stilte opp og gikk med bøsse for TV-aksjonen «Mindre alene sammen».

Det samme gjelder Generasjonsmøter. Her kobles unge mennesker med behov for voksenkontakt, enten fordi de nylig har kommet til Norge, eller fordi de er i en sårbar livssituasjon på annet vis, med eldre pensjonister. Sammen møtes de for leksehjelp, måltider og fellesskap. Slik skapes vennskap og nære bånd. Møtene er preget av gjensidighet og at begge parter bidrar med noe overfor den andre.

Prosjektet har blitt testet ut tidligere før det nå startes opp på 11 nye steder i Norge – fra Trondheim til Stavanger og Drammen. Veiviser-prosjektet opprettes på 8 nye steder.

Firing Hvambsal er godt fornøyd med at Kirkens Bymisjon gjennom TV-aksjonen har fått et større fotavtrykk på integreringsarbeid.

— Som leder i Kirkens Bymisjon har jeg hatt en ambisjon om at vi skulle ta et enda større integreringsansvar gjennom denne TV-aksjonen. Vi skal som organisasjon ta utfordringer med utenforskap på alvor. Det gjelder også den typen utenforskap mange kan erfare og havne i ved å være ny i Norge, sier generalsekretæren.

 

Turte ikke gå ut av bilen

Totalt etablerer Kirkens Bymisjon 66 nye tiltak over hele landet. Det er enda flere enn opprinnelig planlagt, på grunn av rekordsummen som ble samlet inn.

Kirkens Bymisjons generalsekretær gleder seg over tanken på hvor mange enkeltmennesker som nå kan få et tilbud og et sted å gå til, og hvordan Kirkens Bymisjon nå kan være med å sette sitt preg på enda flere lokalsamfunn og bydeler.

I opptakten til TV-aksjonen møtte hun flere av dem som allerede har snudd livet sitt ved hjelp av Kirkens Bymisjon.

En av dem var Marte, deltaker på et av Kirkens Bymisjons arbeidstiltak.

— Den kampen Marte turte å fortelle om, gjorde et sterkt inntrykk på meg. En ung kvinne som er utenfor arbeidslivet på grunn av utfordringer med psykisk helse i lang tid.

Marte jobber ved en bruktbutikk, som er ett av de arbeidstiltakene Kirkens Bymisjon driver over hele landet. I en reportasje som ble sendt på NRK i forbindelse med TV-aksjonssendinga, forteller Marte om hvordan angsten satt så dypt at hun i lang tid kjørte mot sin nye arbeidsplass på morgenen – for så å kjøre forbi og dra hjem igjen.

Det tok flere uker bare å gå over dørterskelen til jobb for første gang, selv om hun visste det var en trygg arbeidsplass.

— Vi som går på jobb hver dag tenker ikke nødvendigvis på hvor enormt mye en jobb betyr. Og hvor mye flere av oss må overvinne for å komme seg dit. Enten det er angst eller andre utfordringer, sier Firing Hvambsal.

Arbeidstiltak av typen Marte jobber på er en viktig del av de mange fellesskapene som TV-aksjonsmidlene nå skal brukes til. Pengene fra TV-aksjonen skal brukes i løpet av de fem årene som følger TV-aksjonsåret 2018.

Statminister Erna Solberg møtte i forbindelse med TV-aksjonen arbeidere ved et av Kirkens Bymisjons lavterskel arbeidstiltak, og var med dem ut på jobb.

 

En sti som gror igjen?

Firing Hvambsal ser på 2018 som et år både hun og Kirkens Bymisjon sent vil glemme. Ikke bare resultatet i kroner og øre, men i at TV-aksjonen løftet fram budskapet om at vi alle trenger noen som ser oss og at vi alle trenger fellesskap.

— I 2018 var vi gode på å formidle enkeltmenneskets fortelling om møter som endret liv. Jeg synes at noe av det vi skal ta med oss inn i de neste årene, er å fortsette å snakke sant og ærlig om kraften i disse møtene, sier hun.

Hun tror noe av grunnen til at budskapet i TV-aksjonen – om utenforskap og betydningen av fellesskap – traff, var at det lå oss alle veldig nært.

—  Det er noe allmennmenneskelig der, som traff veldig sterkt, sier hun.

Tror du det gjør noe med ordskiftet i Norge over tid?

— Jeg skulle ønske jeg kunne si ja til det. Jeg tror det er litt som en sti som gror igjen hvis ingen går der. Jeg tror vi er såpass redde for å dele ressursene våre, eller for det nye og fremmede, at vi hele tiden trenger å vise fram menneskeverdet og behovet hele tiden, svarer Hvambsal.

Hun fortsetter:

— Jeg tror ikke vi kan hvile i at vi har nådd fram én gang, og derfor ikke behøver å gjenta det. Men jeg tror at vi etter å ha snakket om disse temaene i så mange uker gjennom høsten 2018, er forbundet med en troverdighet og har fått en tillit og en stemme. Her må Kirkens Bymisjon fortsette å være tilstede i lokalsamfunnene, lese behov, ikke lage enkle svar, samt holde fast ved menneskeverdet.