Brosteinprisen 2019 til Mennesker i Limbo, Arne Viste og Gunnar Stålsett

Kirkens Bymisjon tildeler Brosteinprisen 2019 til tre viktige aktører i kampen for ureturnerbare asylsøkeres rettigheter.

Prisen ble utdelt mandag 10. februar.

– I 2019 ble arbeid til ureturnerbare papirløse for alvor satt på dagsorden. Det hadde ikke skjedd uten innsatsen til Mennesker i Limbo, Arne Viste og Gunnar Stålsett, sa generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal, under utdelingen.

Mennesker i Limbo er en organisasjon av og for mennesker som lever uten rettigheter i Norge. Arne Viste og Gunnar Stålsett har begge ansatt ureturnerbare asylsøkere og blitt tiltalt og dømt til betinget fengsel for det.

– Vi er mange som lever på utsiden av samfunnet, vi har ingen rettigheter og vi lever uverdige liv. Det er en stor ære for meg og Mennesker i Limbo å motta Brosteinprisen 2019, sa Nasim Alimoradi som mottok prisen på vegne av Mennesker i Limbo sammen med Lula Tekle og styreleder Tor B. Jørgensen.

– I årevis har jeg sett Norge fra den andre siden. Et hav av drømmer er lagt i grus. I et land som har signert alle menneskerettighetskonvensjoner, men hver dag ser vi at uretunerbare asylsøkere mister sin identitet og verdighet, sa Alimoradi.

– Det er en stor glede å stå her i dag. Vi har tida foran oss. En tid med håp og vilje til forandring, sa Gunnar Stålsett da han mottok Brosteinprisen.

– Det kan hende denne brosteinen blir snublesteinen som får Stortinget til å tenke seg om. Og om de ikke gjør det bør de være ureturnerbare til Stortinget.

Arne Viste takket Kirkens Bymisjon for prisen og sa at det betyr mye å ikke stå alene.

– Det gjør inntrykk å bli hedret. Jeg ber om en politisk løsning for ureturnerbare asylsøkere, som inkluderer retten til arbeid, men også retten til helsehjelp og en verdig alderdom.

– Det er en gledens og ærens dag, men prisen vitner også om harde kamper som utspiller seg for menneskeverdet, sa Hvambsal under utdelingen.

Begrunnelsen for årets utdeling

Når man lever med stor frykt og mye uro, er det mest naturlige å gjemme seg. Organisasjonen Mennesker i Limbo har valgt det motsatte. Slik har de vist stort mot, for seg og andre i samme situasjon. Organisasjonen har gitt stemmer og ansikter til mennesker vi sjelden hører eller ser, og medlemmene har med det tatt stor personlig risiko. På få år har Mennesker i Limbos systematiske, politiske arbeid vist seg å få betydning. Fra oppstart i 2013 med hemmelige møter og anonyme uttalelser, leverer de nå høringsuttalelser, holder appeller og har møter med sentrale politikere. I tillegg utfører de samfunnsarbeid.

Mennesker i Limbo har også fått stor drahjelp fra støttespillere. Arne Viste har vist radikal nestekjærlighet, stor handlekraft, utholdenhet og sivilt mot i sin kamp for at lengeværende, ureturnerbare skal få lov til å jobbe i Norge. Familiefaren fra Sola har valgt humanismen og medmenneskeligheten samt å følge sin trosmessige opplevelse av dette som et kall – framfor hensyn til egen personlige økonomi og frihet. I 2015 opprettet han Plog AS, et bemanningsbyrå for papirløse. Gjennom fire år har det gitt 70 papirløse arbeid. Slik har han gitt arbeidsgivere som ønsket det mulighet til å ansette denne gruppen, men selv tatt den personlige risikoen. For dette ble han i oktober 2019 dømt til ett års betinget fengsel. Viste har hele veien ønsket å prøve saken for retten, for å teste grunnlovens paragraf 110 om retten til arbeid. Viste sier ofte at: «Saken er større enn meg».

Det vekket stor oppmerksomhet da det viste seg at tidligere biskop Gunnar Stålsett også har ansatt en ureturnerbar asylsøker. Under rettssaken til Viste i høst gikk Stålsett ut og fortalte at han i 14 år har gitt arbeid til den lengeværende papirløse kvinnen Lula Tekle, også etter at dette ble ulovlig i Norge fra 2011. Stålsett har vært klar over at dette innebærer høy personlig risiko. Allerede etter få dager tok politiet ut tiltale mot 84-åringen, som i desember 2019 ble dømt til 45 dagers betinget fengsel. Stålsett har stått rakrygget gjennom dette. Han har begrunnet sin handling i en «etisk plikt», rettferdighet og humanisme. Med sin posisjon og stemme i offentligheten har han støttet opp under håpet og verdigheten til lengeværende, ureturnerbare mennesker.

Takket være motet og medmenneskeligheten som disse tre aktørene har vist, øyner vi nå håp om en lovendring som vil sikre mennesker som lever i limbo rettigheter og økt erfaring av verdighet. De tre synliggjør sammen strukturer og praksis som fører til vanskelige liv. De formidler håp og gir samfunnet redskaper til å bekjempe nød.

Kirkens Bymisjon gratulerer med Brosteinprisen 2019!

Om Brosteinprisen

Brosteinprisen gis hvert år fra Kirkens Bymisjon til personer eller organisasjoner som på en særlig måte bidrar til å avdekke nød, formidler håp og gir samfunnet redskaper til å bekjempe nød og urettferdighet. Tidligere mottakere av Brosteinprisen er blant andre; «De skamløse jentene», Sykepleie på hjul, Petter «Uteligger» Nyquist, Margreth Olin og Rosa-prosjektet.