Dypt urettferdig forskjell i barnetrygd må rettes opp i forhandlingene

Til uken starter SV forhandlingene med regjeringen om statsbudsjettet. Kirkens Bymisjon håper resultatet vil gi høyere barnetrygd, også til barn over seks år.

I dag la SV frem sitt alternative budsjett, og til uken starter samtalene med regjeringspartiene for å bli enige om statsbudsjettet.

Janne Raanes er avdelingsdirektør i Kirkens Bymisjon, og mener det viktigste grepet for å løfte barnefamilier ut av fattigdom er å gjøre noe med barnetrygden.

– Kirkens Bymisjon synes det er dypt urettferdig og uforståelig, at en sjuåring mottar 7500 mindre i barnetrygd enn en seksåring. Det er heller ikke billig å ha en tenåring i hus, så dette ser vi som en usosial forskjellsbehandling.

Raanes vil derfor heie på SV, som vil redusere antall barn som vokser opp i fattigdom med å gjøre noe med barnetrygden. Hun viser til at i hurdalsplattformen erklærte regjeringen at det var en viktig prioritering.

Hun forklarer videre:

– Vi vet at barnetrygd virker. Derfor må regjeringen nå gjøre som et bredt organsasjons-Norge også ber om: høyere og lik barnetrygd til alle barn