Et brennende hjerte for feltsykepleien

Even Stavern Småland (36), nyansatt feltsykepleier i Kirkens Bymisjon i Kongsberg snakker varmt om å forebygge sykdommer hos rusavhengige.

Feltsykepleien er lavterskel helsetilbud for mennesker med rus og psykiske utfordringer, Kirkens Bymisjons tilbud på Møtestedet i Kongsberg er lett tilgjengelig, det stilles ikke krav til rusfrihet og man kan være i aktiv rus når en møter hos feltsykepleien.

Feltsykepleiens oppgaver:

 • Sprøytebytte
 • Utdeling av kondomer
 • Støttende samtale
 • Samtale og informasjon om helse
 • Vurdering av helsetilstand
 • Enkle tester, som CRP, urinprøver, graviditetstest, sjekke blodtrykk og blodsukker og enkle blodprøver
 • Sårtilsyn/stell.
 • Veiledning i trygg injeksjonsteknikk, rushygiene og smittevern
 • Informasjon om rusrelaterte helseproblemer
 • Feltsykepleien er bemannet med en sykepleier som har helsepersonells taushetsplikt

– Mennesker som lever i rus har gode refleksjoner over livet, de har mye humor og er åpne og ærlige, jobben som feltsykepleier gir meg så mye, sier Even Stavern Småland. Even har jobbet mange år innen rusomsorg i Oslo, men nå har han flyttet tilbake til Kongsberg og bosatt seg i barndomsbyen med familien sin. Vi ønsket at barna skulle vokse opp i en mindre by en Oslo, så da ble det barndomsbyen min, legger han til.

Da Even flyttet til Kongsberg for 2 år siden, fikk han jobb som sykepleier i eldreomsorgen, men det var feltsykepleier han drømte om å være.

– Jeg hadde et håp om at feltsykepleier stillingen engang skulle bli ledig og det ble den, sier Even fornøyd.

Jobber for bedre helse

Han er opptatt av at alle innbyggere i kommunen skal ha et verdig liv, enten de lever A4-liv med jobb, hus og inntekt eller et liv i rus.

– Vi har et ansvar for at mennesker som lever i og med rus får et helsetilbud i trygge omgivelser. Vi vet at mange sjelden eller aldri benytter seg av det eksisterende helsetilbudet, og det er lite plass til rusavhengige i helsevesenet – et møte med feltsykepleier er uforpliktende, sier Even.

Feltsykepleien bidrar til å forbygge situasjoner, avlaste det ordinære hjelpeapparatet og skal være en kontakt inn i det offentlige hjelpeapparatet når det trengs.

– Det beste med denne jobben er å føle at jeg betyr noe for de som trenger det. Selv om det er mye lidelser og tragiske skjebner gir den meg mye. Det er en berikelse og jeg blir takknemlig over det jeg har selv og ser ting på en annen måte, forteller Even med et lunt smil om munnen.

Hus fylt med omsorg: I et ærverdig gammelt hus på Kirketorget, har Kirkens Bymisjon samlet sitt tilbudet for mennesker som er i aktiv rus.

Bekjempe skrump lever

Et skadereduserende fokus er viktig for å bidra til mindre smitte og redusere rusrelaterte sykdommer. Etter mange år i rusomsorgen i Oslo, brenner han for å gjøre dagene for de rusavhengige bedre.

Fakta om Hepatitt C:

 • Hepatitt C infeksjonen blir kronisk hos 50-80 % av de som smittes.
 • Dette fører til kronisk leverbetennelse som gradvis videreutvikler seg til en økende leverskade.
 • Med skrumplever, leversvikt og eventuelt leverkreft.
 • Leverskade på grunn av kronisk hepatitt C er den tredje vanligste årsaken til levertransplantasjon i Norge. Også andre organer enn leveren kan rammes av hepatitt C.

Kilder: Verdens helseorganisasjon, Folkehelseinstituttet, helsenorge.no.

– Derfor ønsker jeg å opprette et prosjekt for å bekjempe Hepatitt C sammen med kommuneoverlegen og det ordinære hjelpeapparatet. Målet er å utrydde Hepatitt C i Kongsberg og det tror jeg er mulig, sier en engasjert feltsykepleier.

Sykdomsbilde for de rusavhengige er det samme, om en bor i Kongsberg eller Oslo, men når man ser på vold og trusler, så er miljøet i Kongsberg langt bedre enn eksempelvis Oslo, forteller Even. Han snakker godt om de rusavhengige som kommer til Møtestedet Kongsberg. Det er et lite rusmiljø i Kongsberg, derfor er det viktig å samarbeide med ruskonsulenter og andre som jobber innen rusomsorgen, slik at de rusavhengige for en bedret helsetilstand og livskvalitet.

Sykepleierutdannelsen er variert og Even angrer ikke at han valgte denne retningen. Det er mange muligheter innen faget og nå har han fått drømmejobben. Å kunne bidra til å bedre helsetilstanden og livskvaliteten for den enkelte rusavhengige og redusere risikoen for infeksjoner og overdoser.

– På hjemmebane har jeg det bra, flyttet hjem til barndoms-gata og fritiden går med til oppussing av bolig og å ta seg av to mindre barn som krever sitt – kanskje får jeg tid til en fotballkamp eller to, legger Even til med et lurt smil.

I 2008 inngikk Kirkens Bymisjon i Drammen et samarbeid med Kongsberg kommune om å etablere seg som en ideell organisasjon i Kongsberg. Feltsykepleien har inngått i dette samarbeidet og har vært finansiert med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen, men fra 2018 har Kongsberg kommune lagt inn Feltsykepleien som et fast og varig tiltak i kommunens budsjett, – og handlingsprogram.