Kirkens Bymisjon: Norge kan ikke utvise EØS-borgere som før etter høyesterettsdom

I dag slo Høyesterett fast at utvisningen av en mann på grunn av tyveri var ugyldig. Kirkens Bymisjon mener dommen betyr at færre nå kan utvises fra landet.

8. mars 2022

Adelheid Firing Hvambsal er generalsekretær i Kirkens Bymisjon, og har mye å juble for på kvinnedagen.

– Denne seieren i Høyesterett er både julaften og bursdag på én gang. Dommen viser at EØS-borgere har blitt utvist på ulovlig grunnlag, og dette er deres seier.

Kirkens Bymisjon jobber for at fattige tilreisende EØS-borgere skal få sine rettigheter ivaretatt, blant annet at de ikke skal sendes ut av landet uten tilstrekkelig grunn. I denne saken ble en rumensk mann utvist fra landet på grunn av tyveri. Høyesterett slår enstemmig fast at vilkårene for utvisning ikke er oppfylt, og at vedtaket er ugyldig.

– Saken inngår i en omfattende praksis, hvor fattigdom brukes som begrunnelse for utvisning. Kirkens Bymisjon mener det er prinsipielt problematisk, og tok derfor saken til Høyesterett, forteller Hvambsal.

– Det er en urimelig praksis som rammer allerede utsatte grupper særlig hardt. Vi har klaget praksisen inn for ESA, og venter avgjørelse derfra også. Norsk utvisningspraksis er under lupen.

Foto: Andreas Haldorsen
Høyesterett. Foto: Andreas Haldorsen

Generalsekretæren føyer til at det er en instruks fra regjeringen som ligger til grunn for dagens praksis, og at Kirkens Bymisjon mener regjeringen nå må trekke den tilbake i lys av høyesterettsdommen, som har slått fast at terskelen for å utvise er høyere enn det utlendingsmyndighetene legger til grunn.

– I en tid med ellers dystre nyheter for menneskeverdet, varmet denne godt, avslutter Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

Dommen kan du lese her.

Pressekontakt: Fungerende kommunikasjonssjef Ann Hege Skogly: 93467352 | a@bymisjon.no