Ny rapport avslører menneskerettighetsbrudd

Med unntak av opphetede debatter om tiggeforbud, er fattige EU-migranter stort sett usynlige i Norge. Nå avdekker en ny rapport at Norge bryter den grunnleggende retten til et trygt sted å sove for flere av dem som oppholder seg i landet.

Marit Nybø

– Hver dag ser vi at bostedsløshet forsterker fattigdom og marginalisering, og øker risikoen for utnytting. Uten en bolig hvor man kan hvile, lage mat, dusje og vaske klær, er sosial og økonomisk inkludering vanskelig, sier avdelingsleder for fattige tilreisende i Kirkens Bymisjon, Marit Nybø.

Kirkens Bymisjon møter tilreisende EU-migranter uten et sted å bo, med svak eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet gjennom sitt arbeid og tilbud om akuttovernatting. For å styrke kunnskapen om hvem de bostedsløse EU-migrantene er, har organisasjonen kartlagt bostedsløse EU-migranter i Oslo.

På grunn av EØS-avtalen har EU-migranter rett til å oppholde seg i Norge. I dag er det mange som nektes tilgang til viktige velferdsordninger, selv om de jobber i Norge og betaler skatt.

Til tross for internasjonale forpliktelser om å tilby akuttovernatting til alle, er EU-migranter i Norge ikke sikret tak over hodet. Feltet er i dag preget av uklart regelverk, restriktiv praksis og fravær av politikk, fastslår Nybø, som ber regjeringen sikre denne grunnleggende menneskerettigheter for bostedsløse EU-migranter.

Les rapporten her: I COUNT. Bostedsløse EU-migranter

Les Kirkens Bymisjons anbefalinger her.

Du kan se opptak av rapportfremleggelsen med kommentarer og politisk debatt her.