Hvem er pasienter på A-senteret?

Personer med eget rusmiddelproblem

A–Senteret gir tilbud om poliklinisk behandling eller døgnbehandling til personer over 18 år som har rusmiddelproblemer knyttet til alkohol som det eneste eller det dominerende rusmiddelet.

Variasjonen er stor blant våre pasienter når det gjelder rusmiddelproblemets alvorlighetsgrad, varighet og utforming. Noen har hatt et jevnt høyt rusmiddelinntak over mange år. De kan ha gjentatte behandlingsopplegg bak seg. Hos andre er problemet i mindre grad preget av et alvorlig avhengighetssyndrom og tidligere behandlingserfaring kan være fraværende eller liten.

Rusmiddelproblemer er ofte sammenvevd i onde sirkler med psykiske, sosiale, fysiske og/ eller yrkesmessige problemer. Omfanget av disse tilleggsvanskene og hvordan de henger sammen med rusmiddelproblemet, varierer også i stor grad blant våre pasienter.

Pårørende til personer som har et rusmiddelproblem

«Pårørende»  vil i denne sammenheng innebære ektefeller, samboere, partnere, kjærester, søsken og foreldre. Pårørende kan få behandling som selvstendige pasienter uavhengig av om vedkommende de er pårørende til er i behandling eller ikke. Vi har ikke tilbud om døgnbehandling for pårørende.