Bli Raus bedrift i Bergen

Raus bedrift er en giverordning i Bergen, som bidrar til at enkeltmennesker i vanskelige livssituasjoner får en bedre hverdag. Tiltak i Kirkens Bymisjon som drives av innsamlede midler, har også behov for å tilby langsiktighet for alle involverte. Ønsker din bedrift å bidra?

Rause bedrifter er med på å gjøre dette mulig:

  • Rusavhengige kan få en varm og næringsrik middag og et måltidsfellesskap i en tøff hverdag.
  • En familie kan få tildelt en egen familiekontakt som hjelper med avlastning, praktisk hjelp eller andre behov familien har i en sårbar periode.
  • Klienter får gratis rettshjelp som kan medføre mer forutsigbar økonomi, fast bolig, rusfri tilværelse.
  • Ungdommer kan få tett og forebyggende oppfølging i en utfordrende fase hvor fallhøyden er stor.

I tillegg til å skape en bedre hverdag får Rause bedrifter:

  • Raus bedrift-diplom
  • Nyhetsbrev fire ganger årlig
  • Årlig samling med andre rause bedrifter

Alle Rause bedrifter får en velkomstgave bestående av kaffekopper fra Kirkens Bymisjon.

Kontakt vår næringslivskontakt Siv Lyngtun på e-post siv.lyngtun@skbb.no og telefon 94 01 73 14 dersom du har spørsmål eller vil vite mer.